Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Již 28. rokem úspěšně působíme na trhu s průmyslovými realitami

O společnosti

Na této stránce uvádíme:

 • Informace o GENERA s.r.o.
 • Informace o zpracování osobních údajů v GENERA s.r.o. ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení GDPR
 • Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR).
 

 

INFORMACE O GENERA s.r.o.

 

GENERA s.r.o. se úzce specializuje na zajišťování prodejů a pronájmů průmyslových nemovitostí.

Na trhu nemovitostí se úspěšně pohybujeme již 28. rokem.

Do dnešního dne jsme zrealizovali prodej 270 areálů a několika set samostatných výrobních a skladových objektů.

Zajišťujeme prodeje jak celých areálů, tak i jen jejich nevyužívaných částí - samostatných výrobních a skladových hal, dílen a opravárenských komplexů, provozních a administrativních budov, ubytoven, jídelen, podnikových rekreačních středisek, prodejen, průmyslových pozemků a brownfieldů.

Velké průmyslové areály, které jsou jako celek často obtížně prodejné, dokážeme rozprodat beze zbytku - například v Liberci jsme rozprodali velkou továrnu mezi celkem 48 různých kupujících.

V posledních letech stále častěji realizujeme i prodeje celých fungujících firem - například firem, jejichž vlastníci začali podnikat hned po roce 1989, nyní se přiblížili důchodovému věku a nemají ve firmě možnost rodinné generační obměny, zároveň si však přejí, aby jejich firma dále fungovala.

 

Co Vám nabízíme navíc:

 • skutečnou specializaci a zkušenosti s prodejem průmyslových nemovitostí,
 • nemovitosti podrobně prezentujeme na www.genera.cz, inzerujeme na 7-mi hlavních realitních serverech (aktuálně portál Hospodářských novin - Reality.iHNED.cz, Sreality.cz, Reality.cz, Reality.iDNES.cz, RealityMIX.cz, ČeskéReality.czHyperreality.cz)
 • při prodeji používáme unikátní aktivní způsob nabízení Vašich nemovitostí, kdy z komerčních i našich interních databází vytipováváme potenciální zájemce o Vaše nemovitosti a ty pak oslovujeme přímo adresnou písemnou nabídkou zasílanou Českou poštou,
 • díky aktivnímu způsobu nabídky jsme schopni rychle a přesně zmapovat zájem o Vaše nemovitosti a jejich reálnou tržní cenu,
 • v případě více zájemců můžeme uskutečnit vícekolové výběrové řízení k dosažení nejvyšší prodejní ceny.
 

Zajistíme Vám:

 • prodej celé firmy,
 • prodej nemovitostí,
 • rozprodej velkých areálů po částech a beze zbytku,
 • pronájem nemovitostí,
 • nebo naopak koupi nebo pronájem vhodných nemovitostí podle Vašeho zadání.
 
Sami nebo prostřednictvím spolupracujících firem a osob Vám dále můžeme zajistit:
 • organizaci a provedení výběrového řízení pro dosažení nejvyšší ceny,
 • veřejnou dražbu dle zákona č. 26/2000 Sb.,
 • úschovu kupní ceny u renomovaných bankovních ústavů, notářských či advokátních kanceláří,
 • vypracování znaleckých posudků,
 • geometrické rozdělení pozemků a budov,
 • vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),
 • vypracování pasportů budov a zápis budov do katastru nemovitostí.
 

Měli jsme čest spolupracovat například s těmito společnostmi: AERO HOLDING a.s., Praha; Alfatex Móda, s.r.o., Pelhřimov; BONEX a.s., Teplice; BOTAS a.s., Skuteč; Candy Plus, a.s., Liberec; CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., Zákupy; CZ LOKO, a.s., Jihlava; Česko - saské přístavy s.r.o., Děčín; ČETRANS a.s., Ústí nad Labem; Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí; EVONA a.s., Chrudim; Ferona, a.s., Praha; Fibertex, a.s., Svitavy; JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou; JABLOTRON ALARMS a.s., Jablonec nad Nisou; JABLOTRON, s.r.o., Jablonec nad Nisou; Komerční banka, a.s.; KOVAP, v.d., Náchod; LET, a.s., Kunovice; MITOP, a.s., Mimoň; MOCCA, spol. s r.o., Liberec; N A S I N, s.r.o., Liberec; OEZ s.r.o., Letohrad; OSPAP a.s., Ústí nad Labem; PRECIOSA, a.s., Jablonec nad Nisou; PRO-DOMA,spol. s r.o., Praha; RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., Hradec Králové; Sellier & Bellot a.s., Vlašim; Šroubárna Turnov, a.s., Turnov; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Hradec Králové; TEXLEN, a.s., Trutnov; TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. (BUNDY s.r.o.), Jablonec nad Nisou; TIBA, a.s., Mladá Boleslav; Vánoční ozdoby, DUV - družstvo, Dvůr Králové nad Labem; VELVETA Varnsdorf a.s., Varnsdorf; VULKAN a.s., Hrádek nad Nisou; WALTER, a.s., Praha; ZPA Nová Paka, a.s., Nová Paka; ZVU a.s., Hradec Králové a s mnoha dalšími.

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GENERA s.r.o. VE SMYSLU ČL. 13 NAŘÍZENÍ GDPR

 

Společnost GENERA s.r.o., jako správce osobních údajů, Vás, tedy klienty, zájemce o naše služby a návštěvníky webových stránek www.genera.cz ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení GDPR tímto informuje o zpracování osobních údajů v GENERA s.r.o.

Dále získáte srozumitelné informace o tom, jaké zásady pro zpracování osobních údajů dodržujeme, jaké osobní údaje a z jakých zdrojů zpracováváme a proč a jak dlouho je uchováváme. Získáte také informace o tom, komu osobní údaje poskytujeme a jaká jsou Vaše práva dle nařízení GDPR.

Dále se v textu mimo jiné dozvíte:

 1. Kdo jsme
 2. Jakými zásadami se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme
 3. Jak Vaše osobní údaje získáváme
 4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a co nás k tomu opravňuje
 5. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme
 6. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 7. Jaká máte práva v oblasti ochrany Vašich osobních údajů
 8. Kde zodpovíme Vaše otázky
 

1) Kdo jsme

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR je společnost GENERA s.r.o. Naše úplná identifikace je:
GENERA s.r.o.
Identifikační číslo: 457 41 075
Se sídlem Palackého 267/II, 293 01 Mladá Boleslav
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 25092
e-mail: genera@genera.cz

web: www.genera.cz

Jsme malá, ryze soukromá obchodní společnost působící na trhu již více než 25 let. Naší hlavní činností je realitní činnost, tedy zprostředkování prodeje a pronájmu převážně průmyslových nemovitostí. V posledních letech se pak naše činnost rozšířila o zprostředkování prodeje celých fungujících firem.

 

2) Jakými zásadami se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018 a které je obecně známé jako GDPR.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný výhradně za účelem poskytování našich shora uvedených služeb, uzavření smlouvy a plnění našich smluvních a zákonných povinností. Neobchodujeme s nimi ani je, s výjimkou plnění našich zákonných povinností nebo vymáhání našich oprávněných zájmů (např. vedení účetnictví) nepředáváme třetím osobám.

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme těmito hlavními zásadami:

 • při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů,
 • dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum,
 • přístup k Vašim osobním údajům je omezen pouze na naše pracovníky a dále uvedené zpracovatele, kteří jsou vázáni zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí,
 • osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě,
 • Vaše osobní údaje v listinné podobě uchováváme v našich služebních prostorách, které nejsou bez dozoru veřejně přístupné a přístup do nich je zamezen obvyklými prostředky (starší listiny mohu být uloženy také v akreditované spisovně „Archivu“),
 • Vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou chráněny přístupovými hesly,
 • všechny naše počítače jsou chráněné antivirovými programy, které jsou průběžně automaticky aktualizovány a je na nich je používána nejnovější verze operačního systému, která je podporována a aktualizována výrobcem.
 

3) Jak Vaše osobní údaje získáváme

Hned na úvod uvádíme, že naše webové stránky ani služby nejsou určeny osoby mladším 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let tedy nezpracováváme.

Zpracováváme o Vás zejména údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se o údaje:

 • získané vyplněním některého z formulářů na našem webu (např. při odeslání žádosti o zasílání novinek, žádosti o sledování ceny nebo žádosti o zaslání dalších podkladů atd.),
 • poskytnuté telefonicky, písemně, e-mailem, při osobním jednání nebo jakýmkoliv dalším komunikačním kanálem (SMS, Skype, Viber, Whats App atd),
 • poskytnuté k přípravě smluv a další právní dokumentace (v souvislosti s poskytnutím požadovaných služeb).

Veškeré osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, zejména proto, že bez jejich poskytnutí bychom Vám nemohli poskytnou požadovanou službu. Osobní údaje, které od Vás získáváme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je ze zákona povinné nebo je z logiky věci nezbytné pro poskytnutí požadované služby, nemůžeme Vám příslušnou službu poskytnout.

Ve velmi omezené míře zpracováváme také Vaše osobní údaje, které jsou veřejně dostupné, tedy takové, které buď sami zveřejníte na internetu a sociálních sítích nebo jsou evidovány ve veřejných rejstřících (Obchodní rejstřík, ARES, Registr živnostenského podnikání, Registr plátců DPH, Insolvenční rejstřík, Katastr nemovitostí atd.) a to zejména pro získání chybějících údajů nezbytných pro komunikaci s Vámi, přípravu nabídek a přípravu a kontrolu smluv a pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Pro účely zasílání písemných nabídek (posíláno poštou, nikoliv mailem) používáme komerční databáze, např. databázi Albertina od společnosti Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201 nebo Živéfirmy.cz od společnosti DATABOX s.r.o., IČ: 25446185. Informace o ochraně soukromí a bezpečnosti dat v těchto společnostech najdete na adresách: www.bisnode.cz/privacy a www.zivefirmy.cz/gdpr.

Jestliže pro nějaké konkrétní zpracování osobních údajů potřebujeme Váš souhlas, provádíme takové zpracování jen na základě Vašeho svobodného, srozumitelného a odvolatelného souhlasu.

Jsou však i případy, kdy nám údaje musíte poskytnout nebo si je musíme zjistit (ověřit), protože nám to ukládá zákon. Například zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (bývá označovaný zkratkou „AML“) nám ukládá povinnost zjišťovat od smluvních stran jméno a příjmení, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo, místo narození, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti atd.

Mimo shora uvedené osobní údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás, resp. Vašem chování na našem webu, pokud používáte stránky www.genera.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

 • podrobnosti o nabídkách, které jste si prohlédli,
 • odkazy, na které jste klikli,
 • informace o době prohlížení našich stránek
 • Vaše IP adresa atd.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče přímo ve Vašem počítači. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují Vaši osobní identifikaci.

Pokud s užíváním cookie nesouhlasíte, můžete jejich užívání vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče (návod naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče).

 

4) Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Jak jsme již uvedli, Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný výhradně za účelem poskytování našich služeb, uzavření smlouvy a plnění našich smluvních a zákonných povinností. Jak jsme již také uvedli, zpracováváme o Vás údaje, které nám sami poskytnete nebo údaje, které jsou veřejně dostupné (které buď sami zveřejníte na internetu a sociálních sítích nebo jsou evidovány ve veřejných rejstřících).

První skupinou údajů jsou osobní údaje, které zpracováváme od okamžiku, kdy nás prvně kontaktujete (osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webu) s požadavkem na poskytnutí našich služeb nebo kdy u nás poptáte nemovitosti nebo firmu, kterou nabízíme. Zde zpracováváme výhradně údaje nezbytné pro Vaši identifikaci a komunikaci s Vámi. 

Za těmito účely zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, adresu, telefonní číslo a e-mail, případně IP adresu. Jste-li podnikající fyzickou osobou také Vaši obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a z důvodů jednoznačné identifikace i IČ.

Tyto údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany (našich klientů). Zpracování tedy probíhá v souladu s článkem 6, bodem f) nařízení GDPR.

Druhou skupinou údajů jsou osobní údaje, které zpracováváme proto, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu nebo abychom mohli splnit naše smluvní závazky k Vám a vést s Vámi potřebnou komunikaci. Jedná se zejména o údaje nezbytné k uzavření zprostředkovatelské nebo dodavatelsko-odběratelské smlouvy s Vámi nebo údaje nezbytné k realizaci prodeje (pronájmu) nemovitosti (firmy), který pro Vás zajišťujeme. 

Za těmito účely zpracováváme zejména Vaše jméno, příjmení, titul, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail a některé údaje o Vašich majetkových poměrech, vyplývající z listu vlastnictví, případně výpisu z Obchodního rejstříku. Jste-li podnikající fyzickou osobou také Vaši obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání, IČ a DIČ. Pro účely kupní smlouvy na nemovitosti také Vaše RČ, které je nezbytné pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Připomínáme, že Vaše RČ máme k dispozici i v okamžiku přípravy nabídky na prodej (pronájem) Vašich nemovitostí i přípravě zprostředkovatelské smlouvy s Vámi, neboť je uvedeno na výpisu z listu vlastnictví. Výpis z LV však potřebujeme již před uzavřením smlouvy s Vámi k prověření vlastnictví a právních vad.

Tyto údaje zpracováváme v souladu s článkem 6, bodem b) nařízení GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaší žádosti.

Třetí a asi nejrozsáhlejší skupinou údajů jsou osobní údaje, které zpracováváme proto, abychom splnili naše zákonné povinnosti. Jedná se zejména o povinnosti vyplývající z účetních a daňových předpisů a zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (AML).

Za těmito účely zpracováváme především Vaše jméno, příjmení, titul, adresu, datum narození, bankovní spojení, telefonní číslo a e-mail. Jste-li podnikající fyzickou osobou také Vaši obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání, IČ a DIČ. Pro účely AML pak také pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo, místo narození, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal, dobu platnosti průkazu totožnosti, zda jste politicky exponovanou osobou a zákonem požadované údaje o majetku (např. informace o předmětných nemovitostech, jejich nabytí, resp. nabytí prostředků na úhradu kupní ceny).

Tyto údaje zpracováváme v souladu s článkem 6, bodem c) nařízení GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce vztahuje.

Poslední skupinou údajů, mohou být údaje, k jejímž zpracovávání nám udělíte svůj souhlas. Mohlo by se jednat např. o Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb.

Takovýto souhlas budeme potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před udělením souhlasu Vás budeme vždy informovat, pro zpracování jakých osobních údajů a k jakému konkrétnímu účelu nám souhlas dáváte.

Udělaný souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, kdy byl tento souhlas platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují. Pokud tedy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě některého ze zákonných důvodů pro toto zpracování (viz článek 6 nařízení GDPR), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i po případném odvolání Vašeho souhlasu, protože ke zpracovávání ze zákonných důvodů souhlas nutný není.

O Vás, tedy o našich klientech, zájemcích o naše služby nebo zájemcích o námi nabízené nemovitosti a firmy nezpracovává žádné zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé údaje) a při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování. 

 

5) Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, plnit vzájemnou smlouvu, po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty a AML zákon (zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

S ohledem na to, že AML zákon nás zařazuje mezi povinné osoby, stanovuje nám povinnost uchovávat identifikaci klientů a informace o provedených obchodech po dobu 10-ti let, když obchod s nemovitostmi je považován za jeden z významných legalizačních trendů a s ohledem na délku objektivní promlčecí lhůty 10-ti let (po kterou mohou, byť třeba jen teoreticky, vznikat nějaké právní nároky) zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 10-ti let od ukončení našeho vztahu.

 

6) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat převážně my sami. Některé naše smluvní a zejména zákonné povinnosti nám pomáhají zajišťovat naši subdodavatelé, kteří jsou z pohledu GDPR v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být předány zejména:

 • externí účetní firmě a daňovému poradci,
 • spolupracujícím realitním makléřům,
 • externí advokátní kanceláři,
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové a cloudové služby.

Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů (nebo máme k dispozici jejich veřejné prohlášení – Google, Microsoft), ve kterých jsou zpracovatelé zavázáni k plnění povinností vyplývajících z nařízení GDPR tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Vaše osobní údaje nebudeme přenášet do třetí země. Výjimkou může být použití cloudových služeb u společností Google (Google Disk) nebo Microsoft (OneDrive), neboť nám není známo, kde se servery obou společností fyzicky nacházejí. Obě společnosti však již potvrdily prohlášení o shodě těchto služeb s nařízením GDPR.

Připomínáme, že Vaše osobní údaje můžeme předat také advokátním kancelářím, notářům a bankám, které pro Vás zajišťují úschovu peněz a/nebo dokumentů a pochopitelně také stranám příslušnému obchodu vzájemně a jejich právním zástupcům (např. kupující obdrží data prodávajícího a naopak atd.).

 

7) Jaká máte práva v oblasti ochrany Vašich osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte dle směrnice GDPR následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, nepřesné, nebo neúplné, můžete nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo vznést námitku – v případě, že porušíme naše povinnosti týkající se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů, jste oprávněni žádat nás, abychom Vám poskytli vysvětlení takového jednání, zdrželi se takového jednání a odstranili takto vzniklý stav. Dále jste oprávněni obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další práva – za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

 

8) Vaše otázky

Pokud máte otázky, související se zpracováním Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá shora uvedená práva, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese gdpr@genera.cz nebo písemně na adrese GENERA s.r.o., pobočka Hradec Králové, Pardubická 298, 500 04 Hradec Králové.

Pouze Vás upozorňujeme, že pokud u nás svá práva uplatníte, vždy si u Vás ověříme, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi. Proto Vás budeme kontaktovat a Vaši totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověříme.

 

Toto znění je účinné od 29.5.2018

 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

 

V případě, že dojde mezi GENERA s.r.o. a klientem, který je vůči GENERA s.r.o. v pozici spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

 

Vzorový text pro odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení zájemce o odstoupení od smlouvy

adresát: GENERA s.r.o.
sídlo: Palackého 267/II, 293 01 Mladá Boleslav
korespondenční adresa: Husova 1354/49, 460 01 Liberec
e-mail: genera@genera.cz

Oznamuji Vám, že odstupuji od smlouvy č. …………….. ze dne ……………………..., jejímž předmětem jsou nemovité věci v k.ú. ……………………………………..

Vaše jméno a příjmení: …………………………………...
Vaše adresa: …………………………………...
Datum: …………………………………...

Váš podpis: ………………………………….. (pouze pokud posíláte poštou nebo tisknete a skenujete). 

 

Vzorový text prosím zkopírujte, doplňte o vytečkované údaje a zašlete na shora uvedený mail nebo na uvedenou korespondenční adresu (do Liberce).

 

nahoru

Zpracovávám...