Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej rezervováno Pozemky 40.642 m² u dálničního sjezdu pro komerční využití
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Pozemky 40.642 m² u dálničního sjezdu pro komerční využití

okres Hradec Králové , obec Holohlavy - zak.č. 9952 GPS: 50°18'15.45''N, 15°51'11.73''E

Prodáme pozemky o celkové výměře 40.642 m² v obci Holohlavy určené pro komerční výstavbu, které se nacházejí cca 300 m od sjezdu z dálnice D11.

Výměra pozemků 40 642 m2
1 000 Kč/m2 cena k jednání

Stručný popis:

 • rovinatý pozemek nepravidelného tvaru o celkové výměře 40.642 m2,
 • pozemek leží přímo vedle mezinárodní silnice I. třídy č. I/33 Hradec Králové – Náchod (evropská silnice E67) a cca 300 m od sjezdu z budované dálnice D11 (předpokládané dokončení konec r. 2021),
 • v katastru nemovitostí jsou pozemky v převážné výměře vedeny jako zahrada a ovocný sad,
 • v územním plánu jsou pozemky vedeny jako plochy VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl,
 • veškeré sítě jsou na okraji pozemku (voda, kanalizace, VN, STL plynovod, trafo přes silnici).

 

 

Územní plán:

 • Plochy výroby a skladování – lehký průmysl              
  • Jsou určeny pro situování staveb lehké průmyslové výroby, kde negativní vlivy výroby nad přípustnou mez nepřekračují hranice areálu výrobny. Vymezují se v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury.
 • Převažující účel využití (hlavní využití):
  • stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování
 • Přípustné:
  • ochranná a izolační zeleň
  • stavby související dopravní infrastruktury
  • stavby související technické infrastruktury
 • Nepřípustné:
  • veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
  • stavby pro bydlení
  • stavby občanského vybavení
  • stavby pro rekreaci
  • stavby pro shromažďování většího počtu osob
 • Podmínky prostorového uspořádání:
  • regulativ maximálního zastavění – 40 % (včetně zpevněných ploch)
  • regulativ minimálního podílu zeleně – 30 % (zeleň na nezpevněných plochách)
  • maximální výška zástavby 12 m.

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
nahoru

Zpracovávám...