Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
pronájem aktualizováno Výrobní a skladové prostory v samostatném areálu
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Michal
602 475 006
michal.dedek@genera.cz

Výrobní a skladové prostory 360 m² v areálu u dálnice D10

okres Liberec , obec Příšovice - zak.č. 9945 GPS: 50°34'41.68''N, 15°5'21.52''E

Pronájem pěkných prostorů pro výrobu a skladování o celkové výměře 360 m² nacházejících se v přízemí halové budovy.

Podlahová plocha 360 m2
25 000 Kč/měsíc + DPH a úhrada za spotřebované energie

Poznámky:

 • Prostory jsou již kompletně vyklizeny (na fotografiích je starý stav).
 • Předmětem nabídky jsou prostory na plánku vyznačené červeně.
 • Zeleně vyznačené prostory je možné také pronajmout - po úpravách a vyklizení.

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • obec Příšovice, okres Liberec
 • vzdálenosti:
  • 2 km sjezd/nájezd na dálnici D10/E65 (exit 67)
  • 5 km Turnov
  • 25 km Mladá Boleslav
  • 25 km Liberec
  • 65 km Praha
 • příjezd pro nákladní vozy bez omezení.

 

Stručný popis pronajímaného výrobního objektu se sklady materiálu:

 • prostory jsou součástí z části zrekonstruovaného a z části nově vystavěného objektu
 • pronajímaná plocha 360 m2 (možno pronajmout i další navazující prostory, a to až dalších 700 m2)
 • jedná se o přízemní objekt se ŽB konstrukcí s obezděním, bez podsklepení; střecha se světlíky, betonové podlahy, okna s dvojitým zasklením, vstup vraty ze dvora
 • součástí objektu je sociální zázemí pro muže i ženy, vrátnice – vstup pro zaměstnance
 • vlastní okruh ústředního topení s plynovým kotlem
 • instalováno elektronické zabezpečovací zařízení
 • budovy jsou celkově ve velmi dobrém stavu
 • před areálem je parkoviště až pro cca 40 osobních vozů.

 

Pozemky nádvoří a parkoviště:

 • dvůr je vyasfaltován
 • parkoviště je zpevněno zatravňovací dlažbou (kapacita až 40 osobních automobilů).

 

Inženýrské sítě v areálu:

 • elektrická energie: 230/400 V
 • pitná voda: městský řad
 • technická voda: 2 kopané studny (17 m) a zásobní bazén na dvoře
 • plyn: městský řad, rozvody po areálu
 • kanalizace: městský řad, splaškové vody přes septik do řadu, dešťové vody do řadu, technická voda po přečištění v technické ČOV do řadu
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, plynový kotel
 • TUV: bojlery
 • telefon, internet: ano
 • elektronické zabezpečovací zařízení: ano.

 

Územní plán:

 • Plochy smíšené výroby a služeb - VS
 • Hlavní využití:
  • plochy výroby a skladů bez ekologické zátěže
  • střední a velké podnikání v lehkém průmyslu bez dopadu na okolní zástavbu
  • plochy pro administrativu
 • Přípustné využití:
  • stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby
  • stavby pro administrativu a provoz
  • stavby související technické a dopravní infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace)
  • pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky a podobně)
  • plochy odstavných a parkovacích stání
  • malé fotovoltaické elektrárny na střechách objektů
 • Nepřípustné využití:
  • stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím
 • Podmíněně přípustné využití:
  • trvalé bydlení správce, majitele staveb
  • Lokalita č. 22, 26: před zahájením územního a stavebního řízení budou vybudovány protipovodňové hráze
  • Lokalita č. 22: v jižní části bude zachována stávající vzrostlá Zeleň, nutné vyjádření orgánu ochrany přírody
  • Lokalita č. 3 má již vydané na část pozemku kolaudační rozhodnutí.
 • Podmínky prostorového uspořádání:
  • výšková regulace – haly přízemní objekty, administrativa doplňující vybavení objekty o 1–2 nadzemních podlažích s možností podkroví maximální výška 12 m
  • maximální koeficient zastavění pozemku – KZP = 0,70
  • intenzita využití pozemku - koeficient zeleně minimálně 0,30
  • lokalita č. 26 – na části pozemku p.č. 730/11 k.ú. Příšovice se v aktivní zóně nesmí umísťovat stavby s výjimkou nezbytných staveb dopravní infrastruktury. Rovněž zde není možné skladovat odplavitelný materiál a zřizovat oplocení.
 • Další podmínky využití:
  • omezení negativních vlivů provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek u okolních ploch pro bydlení

 

Energetická náročnost budovy: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...