Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej rezervováno Pěkný výrobní areál s kompletním administrativním a sociálním zázemím
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Michal
602 475 006
michal.dedek@genera.cz

Samostatný a velmi pěkný výrobní areál s kompletním administrativním a sociálním zázemím

okres Jablonec nad Nisou , obec Desná - zak.č. 9938 GPS: 50°45'38.93''N, 15°18'6.89''E

Prodáme samostatný a velmi pěkný areál, který je vhodný jako sídlo firmy, pro výrobu, skladování či k provozování služeb.

Výměra pozemků 2 466 m2
Zastavěná plocha 600 m2
Podlahová plocha 900 m2

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Údolní 370, město Desná, okres Jablonec nad Nisou
 • vzdálenosti:
  • 1 km od silnice 1. třídy I/10, E65
  • 3 km Tanvald
  • 13 km Jablonec nad Nisou
  • 15 km Harrachov
  • 60 km Mladá Boleslav, dálnice D10/E65 (exit 46)
  • 103 km Praha.

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný provozní areál ve výborném stavu
 • areál je užíván jako sídlo firmy, s výrobními prostory, se sklady a s dostatkem kanceláří v perfektním stavu
 • pozemky nádvoří a parkoviště jsou zpevněné zámkovou dlažbou a asfaltem.

 

Stručný popis budovy:

 • zastavěná plocha cca 600 m2
 • celková užitná plocha cca 900 m2
 • zděný dvoupodlažní objekt s pochozím půdním prostorem
 • v zadní části hydraulická nakládací rampa
 • okna plastová nebo dřevěná s termoizolačním zasklením
 • vytápění ústřední, teplovodní, elektrická kotelna
 • dispozice přízemí:
  • výrobní haly, dílny, sklady
  • šatna a umyvárna se sprchami
  • sociální zázemí
  • vstupní hala, schodiště
  • garáž pro dodávková vozidla
 • dispozice 1. patra:
  • 5 kanceláří a zasedací místnost
  • velká recepce, kuchyňka
  • příruční sklady, archiv
  • sociální zázemí
  • schodiště
 • dispozice půdy:
  • nezateplená půda s pochozí výškou, bez příček
 • světlá výška podlaží:
  • přízemí 3,53 m
  • 1. patro 2,6 m
  • podkroví 2,1 m pod trámy
 • stavebnětechnický stav budovy je velmi dobrý.

 

Pozemky:

 • celková výměra pozemků 2.466 m2, z toho:
  • zastavěná plocha cca 600 m2
  • parkoviště 230 m2
  • zahrada s vlastním příjezdem cca 1.400 m2
 • pozemky nádvoří a parkoviště jsou zpevněné zámkovou dlažbou a asfaltem.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, aktuálně jištění 200 A (400 A možných)
 • pitná voda: městský řad
 • zemní plyn: v ulici
 • splašková kanalizace: městský řad
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, elektrická kotelna
 • telefon: ano
 • internet: ano
 • elektronické zabezpečovací zařízení: ano.

 

Územní plán:

 • plochy Smíšené obytné – městské (SM)
 • hlavní využití:
  • není stanoveno
 • přípustné využití:
  • bydlení a přímo související funkce
  • občanské vybavení
  • rekreace
  • zeleň, zejména veřejná, soukromá, izolační
  • veřejná prostranství
  • dopravní a technická infrastruktura
  • vodní plochy a toky
  • skladebné části ÚSES
 • podmíněně přípustné využití:
  • výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technologickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a nenaruší pohodu bydlení
  • další stavby a zařízení, za podmínky, že nesnižují pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v této vymezené ploše
  • systémy pro zpracování solární energie za podmínky, že budou umístěny na budovách, zejména střechách, fasádách apod. a bude se jednat o technická zařízení staveb
  • stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebude narušena a omezena hlavní funkce
  • oplocení za podmínky, že bude zajištěna zejména fyzická prostupnost území
 • nepřípustné využití:
  • jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné nebo doplňkové využití podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
 • stavby či změny staveb budou respektovat stávající charakter a strukturu zástavby (viz kapitola 3.5 textové části územního plánu) a to zejména umístěním na pozemku a hmotovým řešením
 • výšková hladina zástavby: max. 12 m
 • minimální výměra pro vymezování stavebních pozemků v zastavěném území: 600 m 2
 • minimální výměra pro vymezování stavebních pozemků v zastavitelných plochách: 800 m 2
 • koeficient zastavěných ploch (KZP): max. 0,3
 • pro stávající zástavbu, která přesahuje stanovenou maximální výškovou hladinu, bude respektována podmínka nezvyšovat výšku zástavby
 • stavby do 50 m od hranice lesa umisťovat pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů. U novostaveb hlavních objektů dodržovat odstup od kraje lesa min. 25 m.

 

Záplavová území:

 • areál neleží v záplavových plochách.

 

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

Poznámka: Vlastník připravuje stěhování výroby do jiných prostor, objekt bude uvolněn cca k pololetí r. 2020.

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...