Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Provozovaný pilařský provoz s MVE – pila Vysoká Pec
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Provozovaný pilařský závod s MVE – pila Vysoká Pec

okres Karlovy Vary , obec Nejdek - zak.č. 9936 GPS: 50°20'51.31''N, 12°42'35.61''E

Prodáme samostatný průmyslový areál, s halami, dostatkem pozemků a malou vodní elektrárnou. Areál byl postaven a je užíván jako fungující pilařský závod.

Výměra pozemků 17 790 m2
Zastavěná plocha 2 300 m2
14 500 000 Kč cena včetně strojního vybavení a MVE, bez případné DPH

Obvyklá cena nemovitostí stanovená znaleckým posudkem z 10/2019 činí 14.361.800 Kč.

Tržní cena technologického vybavení areálu činí 3.650.000 Kč

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Závodu Míru č.p. 523, město Nejdek, okres Karlovy Vary
 • u areálu je stanice autobusu
 • vedle areálu je vlaková stanice
 • příjezd pro kamionovou dopravu bez omezení
 • vzdálenosti:
  • 17 km Karlovy Vary
  • 18 km sjezd/nájezd na dálnici D8, E48, E49
  • 135 km Praha.

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný provozovaný výrobní závod
 • areál je užíván jako pilařský provoz – pila Vysoká Pec
 • pozemky areálu se skládají ze dvou souvislých celků, mezi nimiž prochází koryto řeky Rolavy - na pravém břehu je manipulační prostor a sklad kulatiny, na levém pak výrobní část závodu
 • budovy v areálu jsou:
  • budova pilnice, pod níž vede umělé koryto k turbíně pro MVE, se skládá ze dvou částí – staré a podsklepené pilnice a nové haly
  • administrativní budova s ubytovnou pro zaměstnance
  • truhlárna
  • rozlehlé sklady
  • sušárna
  • krytý skladový přístřešek pro sušení řeziva vzduchem a pro výrobu palivového dříví
 • součástí areálu je MVE 37 kW a příslušné vodní dílo – jez, rybí přechod, náhon
 • dosavadní činnost závodu:
  • areál zpracovává především smrkovou kulatinu z okolních lesů, v menší míře pak borovici a modřín
  • z kulatiny vyrábí především stavební řezivo, které dále zhodnocuje hoblováním, impregnací nebo sušením
  • v současné době se pilařská výroba orientuje na výrobu na zakázku, jde především o krovy, pergoly, plotovky
  • významnou část výroby zabírá pořez kulatiny od zákazníků - aktuálně se jedná o kůrovcem zasažené smrkové dříví
  • doplňkovým výrobním produktem je pak výroba palivového dříví, palet a drobných dřevěných výrobků.

 

Popis technologického vybavení:

 • základní technologické vybavení pilařského závodu zahrnuje dvě rámové pily, které jsou schopny zpracovat kulatinu do průměru 500 mm a délky 11 m
 • v budově nové pilnice je nainstalována technologie pásové pily PRIMULTINY, která slouží pro pořez kulatiny přesílené do 700 mm, krátké kulatiny nebo atypů
 • k pilám patří doplňkové vybavení jako jsou kolejové dráhy a vozíky, dopravníky, zkracovací pily, rozmítací pily, brusky pilových pásů, odsávací zařízení
 • pro zušlechtění řeziva je závod vybaven hoblovkou, impregnační vanou a sušárnou na 9 m3 řeziva
 • pro výrobu palivového dříví slouží štípací poloautomat doplněný automatickým podavačem
 • manipulaci s dřívím obstarává multifunkční traktor a vysokozdvižný vozík
 • stroje a zařízení závodu:

  • automatický štípač palivového dříví RSAS 480E (r.2018) včetně el. podavače (r.2019)
  • kontejnerová sušárna KOVOS SL-5A (r.2018) pro sušení řeziva 9 m3 + tepelnou impregnaci
  • pásová pila PRIMULTINY 1300SGC (r.1996) včetně celé technologie podávání kulatiny a dopravy a úpravy řeziva
  • rozmítací pila PWR-401, TOS Svitavy
  • rámová pila I - průchod 560 mm vč. příslušenství (koleje, vozík, rozvaděč atd.)
  • rámová pila II G 56 - průchod 560 mm vč. příslušenství (koleje, vozík, rozvaděč atd.)
  • zkracovací kotoučová pila KHP – 63K, TOS Svitavy
  • odsávací zařízení
  • kotel na spalování pilin a dřeva
  • multifunkční traktor MERLO pro nakládání kulatiny, manipulaci s řezivem a palivovým dřívím
  • vysokozdvižný vozík DESTA
  • další stroje, zařízení a vybavení nezbytné pro chod pilařské výroby (brusky, kotoučové pily, frézka, hoblovka, řetězové pily, drobné nářadí)
  • malá vodní elektrárna včetně jezu, rybího přechodu, náhonu – 2 x kašnová turbína typu Francis, celkem 37 kW, licence č.111734350 platná do 1.4.2042, kromě výnosu z prodeje elektřiny obchodníkovi (ČEZ) má nárok i na zelený bonus.

 

Pozemky:

 • celková výměra areálových pozemků 17.790 m2
  • z toho zastavěná plocha 2.300 m2.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, stožárová trafostanice 100 kVA
 • pitná voda: ano
 • kanalizace: septik
 • kamerový systém.

 

Územní plán:

 • Areál je veden v plochách VL – výroba a skladování, lehký průmysl.
 • Hlavní využití:
  • pozemky staveb lehkého průmyslu.
 • Přípustné využití:
  • drobná výroba, výrobní a nevýrobní služby,
  • skladování,
  • související administrativa a stravovací zařízení,
  • služební a pohotovostní byty,
  • plochy zeleně,
  • fotovoltaické elektrárny,
  • technická infrastruktura a související dopravní vybavenost.
 • Nepřípustné využití:
  • všechny stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
  • stavby a zařízení pro živočišnou výrobu,
  • veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.
 • Podmínky prostorového uspořádání ve stávajících plochách:
  • struktura zástavby: kompaktní areály,
  • při úpravách a přestavbách stávající zástavby nesmí být zvětšována výška stávající zástavby,
  • směrem k okolním plochám bydlení, smíšeným plochám a směrem do volné krajiny musí být součástí ploch pás izolační zeleně.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...