Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej firmy novinka Lom na červený pískovec, zásoby cca 500.000 tun
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Lom na červený pískovec, zásoby cca 500.000 tun

okres Trutnov , obec Chotěvice - zak.č. 9934 GPS: 50°30'59.90''N, 15°45'30.55''E

Formou prodeje firmy prodáme dobývací prostor – lom na červený pískovec (aktuálně veden jako „zajištěný“) v obci Chotěvice se zásobami cca 500.000 tun a s pravomocným územním rozhodnutím pro rozšíření těžby.

Výměra pozemků 310 143 m2
28 000 000 Kč cena k jednání, za 100 % obchodních podílů

Stručný popis:

 • k prodeji se nabízí s.r.o., která je vlastníkem potřebných povolení a práv a stávajícího lomu na červený pískovec na pozemcích o celkové ploše 12.173 m2
 • na těchto pozemcích je platné povolení k těžbě
 • maximální povolená těžba 10.000 t/rok (zásoba na 50 let)
 • lom není již delší dobu v provozu (aktuálně veden jako „zajištěný“)
 • je připraveno rozšíření těžby na další pozemky o celkové výměře 64.704 m2
 • k rozšíření těžby je vydané pravomocné Územní rozhodnutí o změně využití území, jehož součástí je mimo jiné i EIA a také rozhodnutí o umístění staveb: Přístupová komunikace, Přeložka vedení 1 kV a Kabelové napájecí vedení
 • ze staveb nutných k rozšíření těžby jsou již provedeny a vydán kolaudační souhlas na:
  • část přístupové komunikace (nájezd k lomu v délce 30 m v provedení z asfaltu)
  • úpravu napojení silnice 29928 na silnici I/16 (podmiňující stavba ze strany správce komunikace)
 • uvažované rozšíření lomu otevře zásoby suroviny v rozsahu cca 500.000 tun
  • vyhodnocení ložiska pro původního vlastníka prováděla společnost Geoindustria v roce 1992 s tím, že zásoby stanovila na více než 530 tis. m3
  • na podzim r. 2007 byl proveden ověřovací průzkum ložiska provedením 4 ks jádrových vrtů do hloubek 19,5 – 37 m, které přítomnost pískovce v ložisku potvrdily
 • existuje předpoklad, že i na dalších prodávaných pozemcích jižně od daného území se nacházejí další zásoby pískovce.
 • další součástí prodeje jsou pozemky o výměře 233.266 m2 (v převážné většině orná půda), takže celková plocha všech převáděných pozemků činí 310.143 m2.

 

Vážným zájemcům, kteří se dostatečně identifikují můžeme poskytnout:

 • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem pro prodávanou společnost;
 • Rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro prodávanou společnost;
 • Rozhodnutí o povolení zajištění lomu;
 • Situační plán lomu;
 • Územní rozhodnutí o změně využití území;
 • Podklady k územnímu rozhodnutí (průvodní zpráva, podélný profil a řezy lomu, situace, technická zpráva, …);
 • Pasport ložiska;
 • Protokoly o zkouškách kamene.

 

 

*) Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
nahoru

Zpracovávám...