Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej firmy novinka Prodej areálu Ústavu výzkumu paliv o výměře 6,6 ha
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Michal
602 475 006
michal.dedek@genera.cz

Prodej bývalého Ústavu pro výzkum a využití paliv v Praze Běchovicích o výměře 6,68 ha

okres Hlavní město Praha , obec Praha - zak.č. 9895 GPS: 50°5'31.98''N, 14°36'14.02''E

Prodáme areál bývalého Ústavu pro výzkum a využití paliv v Praze Běchovicích o celkové rozloze pozemků 66.810 m², a to formou prodeje 100% akcií společnosti, která areál vlastní a provozuje.

Výměra pozemků 66 810 m2
Zastavěná plocha 8 000 m2
160 000 000 Kč cena k jednání, za 100% akcií

Situování:

 • Hlavní město Praha - městská část Běchovice
 • 3 km Pražský okruh - Štěrboholská spojka
 • 7 km dálnice D11 - Hradec Králové
 • 8 km dálnice D10 - Liberec
 • 13 km dálnice D1 - Brno.

 

Stručný popis areálu:

 • areál se nachází v zadní části průmyslové zóny - Areály Běchovice (bývalé výzkumné ústavy)
 • celková výměra pozemků činí 66.810 m2, z toho zastavěné plochy stavbami jsou cca 8.000 m2
 • areál tvoří rovinaté či velmi mírně svažité pozemky - celkově obdélníkového tvaru
 • na pozemcích stojí hlavní vícepodlažní zděná budova, ve které jsou kanceláře, laboratoře, dílenské a skladové prostory; dále je v areálu několik samostatných halových objektů
 • areál je dnes prakticky celý rozpronajatý třetím osobám
 • areál má 2 příjezdové komunikace - vedené jako veřejně přístupné účelové komunikacemi bez omezení velikosti či tonáže vozidel
 • v územním plánu je areál veden v plochách ZVO viz dále
 • v současné chvíli je celá průmyslová zóna bývalých výzkumných ústavů (VRÚ velké rozvojové území) vedena ve stavební uzávěře kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu.

 

Územní plán:

 • Plochy ZVO
 • Hlavní využití:
  • Plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení.
 • Přípustné využití:
  • Obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, stavby a zařízení pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro administrativu, služby, zařízení veřejného stravování, hotelová a ubytovací zařízení, víceúčelové stavby a zařízení pro kulturu a sport, stavby a zařízení pro výstavy a kongresy, velké sportovní a rekreační areály, vysoké školy a vysokoškolská zařízení, kulturní stavby a zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení, vědecké a technologické parky, inovační centra, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, veterinární zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení záchranného bezpečnostního systému.
  • Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
 • Podmíněně přípustné využití:
  • Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: plochy a zařízení pro skladování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
  • Dále lze umístit: zvláštní komplexy obchodní, vysokoškolské a pro kulturu a církev za podmínky, že jejich umístění bude součástí celkové urbanistické koncepce.
  • Drobnou nerušící výrobu, sběrny surovin a malé sběrné dvory, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID
  • Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
 • Nepřípustné využití:
  • Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

 

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...