Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Rozlehlý výrobně-skladovací areál se zajeřábovanými halami a železniční vlečkou o celkové výměře 12.971 m² přímo vedle obchvatu Jihlavy a 6 km od dálnice D1
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Rozlehlý výrobně-skladovací areál se zajeřábovanými halami a železniční vlečkou o celkové výměře 12.971 m² přímo vedle obchvatu Jihlavy a 6 km od dálnice D1

- zak.č. 9884 GPS: 49°24'21.27''N, 15°34'23.51''E

Prodáme výrobně-skladovací areál o celkové výměře 12.971 m² s vysokými zajeřábovanými halami kompletním zázemím, železniční vlečkou a zpevněnými plochami, který se nachází přímo u sjezdu z obchvatu Jihlavy a 6 km od D1.

Výměra pozemků 14 582 m2
cena dohodou (dle znaleckého posudku z 10/2018 cena 87.530.130 Kč)

Stručný popis areálu:

 • samostatný a uzavřený areál firmy Ferona
 • areál se nachází v severovýchodní části města Jihlavy na téměř rovinných pozemcích, na ulici Jiráskova, hned vedle sjezdu z obchvatu
 • areál zahrnuje vysoké výrobně-skladovací haly s mostovými jeřáby, administrativně-sociální budovu, prodejnu s vrátnicí a venkovní zpevněné plochy
 • celková vnitřní výměra hal cca 3.300 m2
 • zpevněné plochy celkem cca 5.000 m2
 • areál přístupný z Jiráskovy ulice, bez problémů i pro TIR; 6 km dálnice D1 (exit 112)
 • do areálu a jedné haly zavedena vlečka
 • areál napojený na všechny inženýrské sítě a má kompletní administrativně-sociální zázemí
 • celková výměra prodávaných pozemků 14.582 m2, z toho 1.611 m2 pozemků se nachází mimo oplocenou výměru areálu
 • dle územního plánu areál leží v oblasti „Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby“.

 

Popis objektů (interní označení dle plánku):

 

Hala druhovýrobků:

 • dvě vzájemně propojené haly umístěné vpravo od vjezdu
 • severní hala:
  • postavena v roce 1972
  • ocelová nevytápěná hala se sedlovou střechou tvořenou ocelovými příhradovými vazníky
  • obvodový plášť a střešní krytinu tvoří jednoduchý profilovaný plech bez zateplení
  • podlahy betonové
  • vnitřní rozměr haly 42,1 x 17,9 m (šířka mezi sloupy jeřábové dráhy 15,8 m)
  • vnitřní plocha 754 m2
  • výška pod vazník 8,4 m
  • do haly 1 x vrata 4,1 x 4,2 m
  • hala průjezdná s jižní halou průjezdem 4,0 x 4,0 m
  • v hale mostový jeřáb 3.500 kg, výška pod most 5,9 m
 • jižní hala:
  • přistavěna v roce 1991
  • ocelová nevytápěná hala se sedlovou střechou tvořenou ocelovými příhradovými vazníky
  • obvodový plášť a střešní krytinu tvoří jednoduchý profilovaný plech bez zateplení
  • hala asymetricky podélně rozdělena řadou nosných sloupů
  • podlahy betonové
  • vnitřní rozměr haly 31,9 x 14,2 m
  • vnitřní plocha 453 m2
  • výška pod vazník 7,5 m
  • do haly 1 x vrata 4,0 x 4,0 m
  • hala průjezdná se severní halou průjezdem 4,0 x 4,0 m
  • v hale pojezdový jednokolejový jeřáb 2 x 500 kg
 • ve volném prostoru mezi jižní a severní halou přistavěn montovaný přístřešek lichoběžníkového tvaru, který je přístupný se severní haly dveřmi 1,3 x 3,0 m
 • vedle severní haly směrem k prodejně a vrátnici přistavěn montovaný ocelový sklad o vnitřních rozměrech 9,4 x 5,5 m a světlé výšce 2,9 m, který je přístupný zvenku vraty 3,0 x 2,8 m.

Skladová hala:

 • soulodí tří nestejně velkých a podélně odsazených nevytápěných hal, prosvětlených hřebenovými prosvětlovacími pásy postavené v roce 2003
 • hala je opláštěná trapézovým plechem bez zateplení
 • celkově se jedná o ocelový skelet na betonových patkách
 • konstrukce střechy z příhradových vazníků
 • podlahy betonové, ve dvou výškových úrovních
 • haly jsou příčně průjezdné nákladním automobilem (vnitřní komunikace má sklon 0,6 m/šířka haly)
 • do severní lodi zavedena příčně železniční vlečka (vlečka průjezdná na pozemek za halu)
 • jednotlivé lodě uvnitř zcela otevřené a propojené
 • severní loď:
  • vnitřní rozměr lodi 62,0 x 17,8 m (šířka mezi betonovými patkami 16,1 m, šířka mezi sloupy jeřábové dráhy 15,5 m)
  • vnitřní plocha 1.104 m2
  • výška pod vazník 9,5 m
  • do lodi zavedena vlečka
  • loď příčně průjezdná pro NA i železniční vlečku
  • 1 x vrata 5,0 x 4,5 m pro nákladní automobily
  • 2 x vrata 6,0 x 5,0 m pro vlečku
  • v lodi mostový jeřáb 2 x 2.800 kg, výška pod most 6,9 m
 • střední loď:
  • vnitřní rozměr lodi 60,4 x 12,8 m (šířka mezi sloupy jeřábové dráhy 12,1 m)
  • vnitřní plocha 773 m2
  • výška pod vazník 8,8 m
  • loď příčně průjezdná pro NA
  • v lodi mostový jeřáb 3.200 kg, výška pod most 5,1 m
 • jižní loď:
  • vnitřní rozměr lodi 42,5 x 17,2 m
  • vnitřní plocha 731 m2
  • výška pod vazník 8,8 m
  • loď příčně průjezdná pro NA
  • 1 x vrata 5,0 x 4,5 m pro nákladní automobily
  • v lodi mostový jeřáb 5.000 kg, výška pod most 6,7 m.

Administrativní a sociální budova:

 • zděný dvoupodlažní nepodsklepený objekt s pultovou střechou z roku 2003 umístěný vlevo od vjezdu, který je přistavěný ke skladové hale
 • kanceláře jsou klimatizované
 • v 1.NP: 2 x kancelář, WC M + Ž, šatna Ž, archiv, malý sklad a vstup do skladové haly
 • ve 2.NP: denní místnost, šatna M, 2 x kancelář, kotelna a serverovna
 • vytápění budovy vlastním plynovým kotlem
 • zastavěná plocha budovy cca 200 m2.

Prodejna s vrátnicí:

 • budova z roku 1993
 • přízemní nepodsklepený zděný objekt s plochou střechou, umístěný vpravo od vjezdu do areálu
 • v budově se nachází prodejna hutního materiálu, vrátnice a vážnice, vstup pro zaměstnance areálu, šatna, umývárna, WC a el. rozvodna
 • vytápění budovy vlastním plynovým kotlem
 • prodejna aktuálně pronajata třetí osobě.

Železniční vlečka:

 • do areálu zavedena funkční jednokolejná vlečka
 • část vlečky na pozemcích v majetku ČD
 • vlečka prochází příčně Skladovou halou (severní lodí) a končí na pozemku za halou.

Další:

 • mezi Skladovou halou a Halou druhovýrobků otevřené složiště obsluhované věžovým jeřábem
 • převážná většina volných venkovních ploch zpevněna (cca 5.500 m2).

 

Pozemky:

 • celková výměra pozemků: 14.582 m2
 • z toho:
  • výměra vlastního areálu: 12.971 m2
  • pozemky mimo areál: 1.611 m2.

 

Územní plán:

 • dle územního plánu areál leží areál v oblasti "VD" – Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby
 • Hlavní využití:
  • plochy drobné výroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobních a nevýrobních služeb, slučitelné s městským prostorem
 • Přípustné využití:
  • veřejná občanská vybavenost,
  • veřejná prostranství,
  • související technická vybavenost
 • Podmíněně přípustné využití:
  • komerční občanská vybavenost; podmínka: pouze místního charakteru
  • zemědělská výroba; podmínka: provoz výrazně neovlivní hygienické podmínky
  • zaměstnanecké ubytovny; podmínka: pouze pro provoz zařízení vymezené plochy VD
  • parkoviště a odstavná stání; podmínka: pouze pro provoz zařízení vymezené plochy VD
 • Nepřípustné využití:
  • bydlení,
  • těžký průmysl,
  • všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
 • Podmínky prostorového uspořádání (podmínky pro plochy zastavěné):
  • zastavěnost pozemku, resp. areálu nadzemními objekty max. 65 %,
  • plochy budou doplněny vnitroareálovou zelení,
  • min. podíl zeleně 20 %.

 

​Záplavové území:

 • nemovitosti neleží v žádném záplavovém území.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: ANO, 230/400 V, 3*200 A
 • voda: ANO, obecní řad
 • kanalizace: ANO, obecní řad
 • plyn: ANO
 • vytápění: Administrativní a sociální budova a prodejna s vrátnicí vytápěny, haly bez vytápění.

 

Energetická náročnost budov: G **)

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...