Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej firmy novinka Prodej rozlehlého areálu v Praze, Horních Počernicích, který je celý pronajímán třetím osobám
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Prodej rozlehlého areálu v Praze - Horních Počernicích, který je celý pronajímán třetím osobám

okres Hlavní město Praha , obec Praha - zak.č. 9865 GPS: 50°7'9.11''N, 14°37'26.35''E

Prodáme areál v Praze - Horních Počernicích o výměře pozemků 16.099 m², podlahové ploše přes 8.000 m², který je celý pronajímán třetím osobám. Podrobné informace o výnosech a nákladech zašleme identifikovaným zájemcům na vyžádání.

Výměra pozemků 16 099 m2
Zastavěná plocha 4 413 m2
Podlahová plocha 8 000 m2
Cenu sdělíme na vyžádání. Formou prodeje 100% akcií společnosti, která areál vlastní a provozuje.

Na vyžádání Vám zašleme půdorysy všech podlaží jednotlivých objektů v čitelném rozlišení.

 

Poznámka: Prodej proběhne formou prodeje 100% akcií společnosti, která areál vlastní a provozuje.

 

Situování:

 • Hlavní město Praha – městská část Horní Počernice
 • vzdálenosti k hlavním komunikačním tahům:
  • D10 – 900 m (EXIT 3)
  • D11, D0 (Pražský okruh) – 6.000 m (EXIT 1).

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný a oplocený areál v Praze, Horních Počernicích, ulici Ve Žlíbku,
 • celková výměra pozemků areálu 16.099 m2,
 • v areálu 4 budovy, které jsou pronajímány třetím osobám,
 • aktuálně pronajímaná podlahová plocha (dle platné dispozice podlaží) je přes 8.000 m2,
 • aktuální obsazenost (11/2019) cca 85 %,
 • 900 m od nájezdu na dálnici směr D10 (Mladá Boleslav), přímé napojení na všechny dálniční směry,
 • příjezd pro kamiony,
 • dostupnost pro zaměstnance metro B (stanice Černý most) + MHD bus.

 

Stručný popis objektů:

Objekt A

 • 7-mi podlažní budova s 1 podzemním a 6 nadzemními podlažími,
 • konstrukce železobetonový skelet s osovou vzdáleností sloupu 6 x 6 m,
 • výměra typického podlaží je cca 900 m2,
 • nosnosti podlaží:

  • přízemí = 750 kg/m2

  • 1. patro = 750 kg/m2

  • 2. patro = 700 kg/m2

  • 3 - 5. patro = 500kg/m2

 • světlá výška nadzemních podlaží:

  • 3,0 m do stropu,

  • 2,7 m pod vazník,

 • v objektu jsou kancelářské a skladové prostory,
 • nakládací rampa se 4 vraty (4 vozidla najednou) a nájezdem z úrovně terénu,
 • výtahy:
  • 1 x osobní výtah 250 kg,
  • 2 x nákladní výtah 1.000 kg a 1.400 kg, přístup k výtahům přes rampu,
 • ocelové schodiště,
 • sociální zázemí pro pronajímané prostory,
 • EPS a EZS zařízení, požární ochrana,
 • rozvod datových sítí,
 • vytápění, elektřina, teplá voda, kanalizace
 • většina objektu je pronajata; k pronájmu zbývá volných 1.091 m2 (2 x kancelář, sklady 185 m2, 453 m2, 22 m2 a 380 m2); 168 m2 pak užívá přímo vlastník.

Objekt B

 • dvoulodní přízemní výrobní hala 1.728 m2,
 • půdorysný rozměr haly 72,75 x 24,75 m, výška 4,4 m,
 • konstrukce vyzděný betonový skelet, betonová podlaha, zateplený střešní plášť,
 • dvě přístupová místa přes rampu a jedno přístupové místo na úrovni terénu,
 • samostatné EPS a EZS zařízení, požární ochrana,
 • vytápění, elektřina, teplá voda, kanalizace,
 • vlastní sociální zázemí,
 • propojeno s objektem C
 • objekt je pronajatý celý.

Objekt C

 • přízemní zděný objekt se samostatným vstupem o zastavěné ploše 362 m2,
 • v objektu kancelářské prostory a samostatné sociální zázemí,
 • vytápění, elektřina, teplá voda, kanalizace,
 • propojeno s objektem B
 • objekt je pronajatý celý.

Objekt D

 • třípodlažní zděný objekt o zastavěné ploše 139 m2 s 1 podzemním a 2 nadzemními podlažími,
 • původně sloužil jako bytovka,
 • aktuálně přestavěn na ubytovnu na náklady nájemce
 • objekt je pronajatý celý.

 

Vybavení areálu:

 • přístup 365/7/24,
 • EZS + EPS zařízení,
 • security servis,
 • požární ochrana – hasicí přístroje, hydranty,
 • úklid veřejných prostor,
 • úklid společných prostor,
 • odvoz komunálního odpadu,
 • používání nákladních a osobních výtahů,
 • možnost zapůjčení vysokozdvižného vozíku.

 

Parkování:

 • v areálu k dispozici cca 100 parkovacích míst.

 

Energie a sítě:

 • elektro: 230/400 V, vlastní trafo 250 kW
 • voda: veřejná
 • kanalizace: veřejná
 • plyn: do areálu STL přípojka, rozvod plynu po areálu
 • vytápění: teplovodní, každé podlaží a každá budova vlastní plynový kotel.

 

Územní plán:

 • Budovy v areálu se nacházejí v území VN – nerušící výroby a služby, parkoviště pak v území ZVO – zvláštních komplexů občanského vybavení, ostatní

Plochy VN – nerušící výroby a služeb

 • Hlavní využití:
  • Plochy sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmějí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.
 • Přípustné využití:
  • Dvory pro údržbu pozemních komunikací, veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému, archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy.
  • Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum (související s hlavním využitím).
  • Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.
 • Podmíněně přípustné využití:
  • Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit ubytovací zařízení pro zaměstnance, služební byty.
  • Dále lze umístit lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, kompostárny a zařízení k recyklaci odpadů, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, sportovní zařízení. Pro podmíněně přípustné využití platí, že využití nebude svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení v okolí a zhoršovat životní prostředí nad přijatelnou míru.
 • Nepřípustné využití:
  • Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Plochy ZVO – zvláštních komplexů občanského vybavení, ostatní

 • Hlavní využití:
  • Plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení.
 • Přípustné využití:
  • Obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, stavby a zařízení pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro administrativu, služby, zařízení veřejného stravování, hotelová a ubytovací zařízení, víceúčelové stavby a zařízení pro kulturu a sport, stavby a zařízení pro výstavy a kongresy, velké sportovní a rekreační areály, vysoké školy a vysokoškolská zařízení, kulturní stavby a zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení, vědecké a technologické parky, inovační centra, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, veterinární zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení záchranného bezpečnostního systému.
  • Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
 • Podmíněně přípustné využití:
  • Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit plochy a zařízení pro skladování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit zvláštní komplexy obchodní, vysokoškolské a pro kulturu a církev za podmínky, že jejich umístění bude součástí celkové urbanistické koncepce. Drobnou nerušící výrobu, sběrny surovin a malé sběrné dvory, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
  • Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
 • Nepřípustné využití:
  • Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

 

Energetická náročnost budov: budova „A“ = třída E, ostatní budovy = třída G **).

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
 
nahoru

Zpracovávám...