Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Průmyslový pozemek s projektem a stavebním povolením na distribuční sklad
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Průmyslový pozemek s projektem a stavebním povolením na distribuční sklad s administrativní budovou

okres Benešov , obec Sázava - zak.č. 9860 GPS: 49°52'22.00''N, 14°53'19.14''E

Prodáme průmyslový pozemek k němuž je připravena projektová dokumentace na výstavbu distribučního skladu s administrativní budovou - ve fázi již vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Výměra pozemků 3 540 m2
8 990 000 Kč bez DPH; cena včetně projektové dokumentace, ÚR a SP

Situování:

 • město Sázava, okres Benešov
 • vzdálenosti:
  • 10 km dálnice D1 (exit 34)
  • 33 km Praha - Pražský okruh
  • 25 km Benešov
 • pozemek v Sázavě sousedí přímo s hlavní komunikací - ulice Pražská.

 

Popis pozemku:

 • výměra pozemku ppč. 690/1 je 3.540 m2
 • v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, jiná plocha
 • v územním plánu je pozemek ve funkčních plochách VL - lehký průmysl (viz dále).

 

Popis připravované výstavby:

 • jedná se o novostavbu areálu distribučního skladu léčiv
 • celková užitná plocha objektu je 1.380 m2
 • celková zastavěná plocha domu činí 1.176 m2
 • obestavěný prostor objektu činí 7.398 m3
 • distribuční sklad sestává z vícepodlažní administrativní budovy a navazujících skladových hal.
 • Administrativní budova:
  • Zahrnuje 14 kanceláří (12 x kancelář á 20 m2, 1 x kancelář ředitele 41 m2, 1 x zasedací místnost 36 m2), na každém podlaží kuchyňku a vyjma posledního podlaží i sociální zázemí M+Ž. Objekt je navrhován jako třípodlažní budova kruhového půdorysu propojená centrálním schodištěm ze kterého jsou přístupné jednotlivé kanceláře, zasedací místnost, kuchyňky a sociální zázemí. Objekt má svislé nosné konstrukce navrženy v kombinaci železobetonových monolitických sloupů a ztužujících stěn. Stropní konstrukce jsou uvažovány železobetonové monolitické. Fasáda objektu je navržena v kombinaci železobetonových stěn a parapetních pasů s minerálním zateplovacím systémem a tenkovrstvou omítkou a oken. Poslední podlaží je ustupující s přesahem střechy pro dostatečné zastínění, střecha 2.NP je tvořena terasou a extenzivně zazeleněna. Fasáda 3.NP je prosklená. Užitná plocha objektu je 596 m2.
 • Halový objekt:
  • Je navrhován jako přízemní budova sestávající ze čtyř obdélníkových na sebe navazujících vzájemně propojených hal. Objekt je navržen jako železobetonový skelet s nosnými sloupy a vazníky se sendvičovým obvodovým pláštěm, který bude na sever ke komunikaci proveden jako železobetonová stěna s minerální izolací a obkladem s desek z pohledového betonu, na ostatní strany je navržen fasádní izolační panel Kingspan KS 1150 IPN obložený deskami Cetris. Střešní plášť je navržen z atestované střešní sendvičové konstrukce s trapézovými plechy a minerální izolací. Užitná plocha objektu je 784 m2.
 • Novostavba je situována na pozemku par.č. 690/1, k.ú. Černé Budy, Sázava. Jedná se o stabilizované území dle ÚPD – funkční plochy území lehkého průmyslu. V souladu s ÚPD je přípustné využití – pozemky staveb a zařízení pro lehkou nerušící výrobu, stavebnictví a sklady. Navržený distribuční sklad je tedy dle ÚPD přípustné využití řešené plochy.
 • Stavba je v souladu s vydaným rozhodnutím o umístění stavby č.j. SU/1562/2017-11-B ze dne 9.1.2018, které nabylo právní moci dne 8.2.2018.

 

Územní plán:

 • VL - lehký průmysl
 • Hlavní využití:
  • plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu
 • Přípustné využití:
  • pozemky staveb a zařízení pro lehkou nerušící výrobu, stavebnictví a sklady
  • pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
  • pozemky staveb a zařízení pro výrobu, stavebnictví a sklady, jejichž negativní vliv nad přípustnou mez překračuje hranice areálu
 • Podmíněně přípustné využití:
  • pozemky občanského vybavení - bezprostředně souvisejícího s převažujícím způsobem využití
 • Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu - výšková regulace zástavby:
  • výška zastřešení hal a atypických objektů je omezena negativním vlivem na urbanistický kontext a jeho narušení, zejména v dálkových pohledech na město
  • v plochách v zastavěném území je podlažnost určená urbanistickým kontextem dle okolní zástavby a nad jeho rámec není přípustné ji zvyšovat 
  • výška zastřešení hal je omezena negativním vlivem na urbanistický kontext a jeho narušení, zejména v dálkových pohledech na město.


 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
nahoru

Zpracovávám...