Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej aktualizováno Prodej rozestavěné haly o zastavěné ploše 3.898 m² s volnými pozemky o celkové výměře 28.498 m²
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Prodej rozestavěné haly o zastavěné ploše 3.898 m² s volnými pozemky o celkové výměře 28.498 m²

okres Havlíčkův Brod , obec Havlíčkův Brod - zak.č. 9806 GPS: 49°35'31.71''N, 15°35'24.39''E

Prodáme rozestavěnou halu o zastavěné ploše 3.898 m² s okolními nezastavěnými pozemky o celkové výměře 28.498 m², nacházející se v Havlíčkově Brodě, v ulici Průmyslová.

Výměra pozemků 32 397 m2
Zastavěná plocha 3 898 m2
27 825 000 Kč cena k jednání

Poznámka: V případě zájmu Vám emailem zašleme půdorys a řez původně plánované haly (dnes rozestavěná).

 

Popis:

 • rozlehlý pozemek o celkové výměře 32.397 m2
 • pozemky vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha (hala zastavěná plocha a nádvoří)
 • na pozemky je přístup přímo z veřejné komunikace
 • v územním plánu pozemky vedeny jako VD (Plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba) a částečně jako ZO (Plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační)
 • původně mírně svažitý pozemek je navážkou srovnán do roviny (ve dvou výškových úrovních)
 • pozemek je vyčištěn, veškeré nálety odstraněny
 • na pozemku stojí rozestavěná dvoulodní hala o zastavěné ploše 3.898 m2
  • konstrukci haly tvoří ŽB sloupy a montované ocelové vazníky
  • střecha z trapézového plechu
  • rozměry haly 91,6 x 42,0 m (každá loď š. 21 m)
  • světlá výška 5,2 m (od plánované podlahy).

 

Pozemky:

 • prodávané pozemky celkem cca 32.397 m2
  • z toho zastavěná plocha 3.898 m2.

 

Aktuální územní plán:

 • VD – PLOCHA VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
 • Hlavní využití
  • malovýroba, řemeslná či přidružená výroba
  • výrobní i nevýrobní služby
  • plochy pro malé a střední formy podnikání
  • skladování pro potřeby výroby
  • podniková administrativa
  • podnikové vzorkové prodejny
  • služební byty správců objektů či nezbytného technického personálu
  • zařízení a infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace ve vazbě na výrobu
  • parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky
  • nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury
  • zařízení požární ochrany včetně umělých vodních ploch
  • plochy veřejných prostranství
  • ochranná, izolační a vnitroareálová zeleň
  • čerpací stanice pohonných hmot
 • Nepřípustné využití
  • veškeré využití, které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím
  • všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru
 • Podmíněně přípustné využití
  • stavby a zařízení odpadového hospodářství, s výjimkou nebezpečných odpadů
  • plocha P02 – pouze výroba přímo související s leteckým provozem, zejména opravárenství
  • plocha P70 – stavby a zařízení odpadového hospodářství bez výjimky
  • plocha Z47 – dřevovýroba a skladování
  • plocha Z120 – umísťování staveb je možné až po realizaci přeložky silnice I/38 – jihovýchodního obchvatu

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
nahoru

Zpracovávám...