Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej firmy aktualizováno Velmi pěkné sídlo firmy – průmyslová hala, skladové prostory, administrativa, garáž
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Velmi pěkné sídlo firmy se skladovou halou a kompletním administrativním a sociálním zázemím

okres Česká Lípa , obec Česká Lípa - zak.č. 9792 GPS: 50°40'53.08''N, 14°32'34.32''E

Prodáme samostatný a velmi pěkný areál, který je vhodný jako sídlo firmy, pro zřízení velkoobchodu se vzorkovnou nebo jako areál drobné výroby.

Výměra pozemků 987 m2
Zastavěná plocha 472 m2
Podlahová plocha 540 m2
10 990 000 Kč za prodej 100% podílů

Máte-li zájem o zaslání následujících dokumentů, pak nás kontaktujte:

 • kresy půdorysů
 • kresy pohledů
 • kresy řezů
 • výkres sítí
 • úvodní stranu znaleckého posudku.

 

Obvyklá cena nemovitostí stanovená znaleckým posudkem z 11/2016 činí 12.757.500 Kč.

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Poříční, okresní město Česká Lípa
 • areál leží vedle silnice 1. třídy I/9 – je z této silnice dobře viditelný
 • vzdálenosti:
  • 800 m sjezd/nájezd na silnici 1. třídy I/9
  • 45 km Mladá Boleslav, dálnice D10/E65 (exit 46)
  • 50 km Litoměřice, dálnice D8/E55 (exit 45)
  • 50 km Liberec
  • 83 km Praha
  • poblíž se nachází Městská sportovní hala, plavecký bazén, Kaufland, centrum města.

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný, kompletně zasíťovaný provozní areál ve výborném stavu
 • areál je užíván jako sídlo obchodní firmy, se sklady materiálu a zázemím pro montážní pracovníky
 • budovy tvoří jeden funkční celek a zahrnují administrativní budovu, dvojgaráže a skladovou halu
 • budovy jsou celkově ve výborném stavu
 • pozemky nádvoří jsou zpevněné zámkovou dlažbou
 • areál je oplocen s uzavíratelnou bránou.

 

Stručný popis staveb:

Administrativní budova:

 • postavena v roce 1997 a kolaudována jako „Správní budova obchodní firmy s dvougaráží a krytým stáním“
 • zastavěná plocha 169 m2
 • zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s přistavěnou přízemní dvojgaráží
 • podlahová plocha:
  • přízemí 164,3 m2
  • 1. patro 95,5 m2
 • světlá výška podlaží:
  • přízemí 3,26 m
  • 1. patro 2,95 m
 • okna plastová s termoizolačním zasklením
 • vytápění ústřední, teplovodní, plynová kotelna
 • objekt je vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením
 • dispozice přízemí:
  • 2 kanceláře
  • sklad komponentů
  • vstupní hala, schodiště
  • sociální zázemí se sprchou
  • dvojgaráž (vstup elektricky ovládanými sekčními rolovacími vraty)
  • úklidová komora
 • dispozice 1. patra:
  • 4 x kancelář
  • sociální zázemí muži
  • sociální zázemí ženy
  • kuchyňka
  • hala, schodiště
  • úklidová komora
 • stavebnětechnický stav budovy je výborný.

Skladová hala:

 • postavena v roce 1999 a kolaudována jako „Skladová hala s vestavěnou kanceláří a sociálním zázemím pro zaměstnance“
 • zastavěná plocha 303 m2
 • montovaná ocelová skladová hala s vestavbou kanceláře a sociálního zázemí (WC, umyvárna se sprchou)
 • podlahová plocha 279,5 m2
 • konstrukční výška 4,5 m
 • sedlová střecha se světlíky
 • vstup elektricky ovládanými sekčními rolovacími vraty před nimiž je instalována automatická posuvná prosklená stěna
 • objekt je vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením
 • stavebnětechnický stav haly je výborný.

 

Pozemky:

 • celková výměra areálových pozemků 987 m2
 • z toho zastavěná plocha 472 m2
 • venkovní parkovací plochy jsou zpevněny zámkovou dlažbou.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V
 • pitná voda: městský řad
 • plyn: městský řad
 • kanalizace: městský řad
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, plynová kotelna
 • telefon: ano
 • internet: ano
 • elektronické zabezpečovací zařízení: ano.

 

Územní plán:

 • budovy byly postaveny v plochách VV – PLOCHY VÝROBY S MALOU ZÁTĚŽÍ
 • Hlavní využití:
  • pozemky staveb a zařízení pro výrobu, výrobní služby a skladování, jejichž vlivy nad hygienicky přípustnou mez se neprojevují vně objektů a nepřesahují území vymezené hranicí areálu
 • Přípustné využití:
  • stavby pro výrobu a výrobní služby
  • sklady a skladové plochy
  • stavby a zařízení potřebné pro provozní zajištění hlavního využití plochy
  • provozovny výrobních a nevýrobních aktivit v odpadovém hospodářství
  • pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně přiměřeného rozsahu veřejné zeleně
 • Podmíněně přípustné využití další stavby a zařízení za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních či skladových areálů, a že konkrétním projektovým řešením bude prokázáno zajištění odpovídající kvality jejich prostředí a dodržení závazných hygienických podmínek vyloučením negativních vlivů výrobních provozů na ně, zejména:
  • administrativní a správní budovy a soubory staveb zahrnující prostory pro výuku, stravování, přechodné ubytování, sportovní a zdravotnické účely, jejichž úhrnná zastavěná plocha nepřekročí 20 % výměry vymezené plochy,
  • maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy
  • fotovoltaické a jiné obnovitelné zdroje elektrické energie (mimo větrné elektrárny) za podmínky dočasného provozování a dočasného záboru ZPF a následné ekologické likvidace zařízení včetně rekultivace orné půdy
 • Nepřípustné využití jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, zejména:
  • stavby pro bydlení a ubytování, s výjimkou podmíněně přípustných forem
  • stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
  • skladování nebezpečných látek a nebezpečných odpadů v množství ohrožujícím okolí
  • větrné elektrárny.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

Poznámka: Prodej areálu proběhne formou prodeje 100 % obchodních podílů na odštěpené (zcela nové) společnosti, která vlastní pouze tyto nemovitosti a nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...