Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej firmy aktualizováno Velmi pěkné sídlo firmy – průmyslová hala, skladové prostory, administrativa, garáž
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Velmi pěkné sídlo firmy se skladovou halou a kompletním administrativním a sociálním zázemím

okres Česká Lípa , obec Česká Lípa - zak.č. 9792 GPS: 50°40'53.08''N, 14°32'34.32''E

Prodáme samostatný a velmi pěkný areál, který je vhodný jako sídlo firmy, pro zřízení velkoobchodu se vzorkovnou nebo jako areál drobné výroby. Obvyklá cena nemovitostí stanovená znaleckým posudkem z 11/2016 činí 12.757.500 Kč.

Výměra pozemků 987 m2
Zastavěná plocha 472 m2
Podlahová plocha 540 m2
9 990 000 Kč za prodej 100% podílů společnosti

Máte-li zájem o zaslání následujících dokumentů, pak nás kontaktujte:

 • kresy půdorysů
 • kresy pohledů
 • kresy řezů
 • výkres sítí
 • úvodní stranu znaleckého posudku.

 

Obvyklá cena nemovitostí stanovená znaleckým posudkem z 11/2016 činí 12.757.500 Kč.

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Poříční, okresní město Česká Lípa
 • areál leží vedle silnice 1. třídy I/9 – je z této silnice dobře viditelný
 • vzdálenosti:
  • 800 m sjezd/nájezd na silnici 1. třídy I/9
  • 45 km Mladá Boleslav, dálnice D10/E65 (exit 46)
  • 50 km Litoměřice, dálnice D8/E55 (exit 45)
  • 50 km Liberec
  • 83 km Praha
  • poblíž se nachází Městská sportovní hala, plavecký bazén, Kaufland, centrum města.

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný, kompletně zasíťovaný provozní areál ve výborném stavu
 • areál je užíván jako sídlo obchodní firmy, se sklady materiálu a zázemím pro montážní pracovníky
 • budovy tvoří jeden funkční celek a zahrnují administrativní budovu, dvojgaráže a skladovou halu
 • budovy jsou celkově ve výborném stavu
 • pozemky nádvoří jsou zpevněné zámkovou dlažbou
 • areál je oplocen s uzavíratelnou bránou.

 

Stručný popis staveb:

Administrativní budova:

 • postavena v roce 1997 a kolaudována jako „Správní budova obchodní firmy s dvougaráží a krytým stáním“
 • zastavěná plocha 169 m2
 • zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s přistavěnou přízemní dvojgaráží
 • podlahová plocha:
  • přízemí 164,3 m2
  • 1. patro 95,5 m2
 • světlá výška podlaží:
  • přízemí 3,26 m
  • 1. patro 2,95 m
 • okna plastová s termoizolačním zasklením
 • vytápění ústřední, teplovodní, plynová kotelna
 • objekt je vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením
 • dispozice přízemí:
  • 2 kanceláře
  • sklad komponentů
  • vstupní hala, schodiště
  • sociální zázemí se sprchou
  • dvojgaráž (vstup elektricky ovládanými sekčními rolovacími vraty)
  • úklidová komora
 • dispozice 1. patra:
  • 4 x kancelář
  • sociální zázemí muži
  • sociální zázemí ženy
  • kuchyňka
  • hala, schodiště
  • úklidová komora
 • stavebnětechnický stav budovy je výborný.

Skladová hala:

 • postavena v roce 1999 a kolaudována jako „Skladová hala s vestavěnou kanceláří a sociálním zázemím pro zaměstnance“
 • zastavěná plocha 303 m2
 • montovaná ocelová skladová hala s vestavbou kanceláře a sociálního zázemí (WC, umyvárna se sprchou)
 • podlahová plocha 279,5 m2
 • konstrukční výška 4,5 m
 • sedlová střecha se světlíky
 • vstup elektricky ovládanými sekčními rolovacími vraty před nimiž je instalována automatická posuvná prosklená stěna
 • objekt je vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením
 • stavebnětechnický stav haly je výborný.

 

Pozemky:

 • celková výměra areálových pozemků 987 m2
 • z toho zastavěná plocha 472 m2
 • venkovní parkovací plochy jsou zpevněny zámkovou dlažbou.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V
 • pitná voda: městský řad
 • plyn: městský řad
 • kanalizace: městský řad
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, plynová kotelna
 • telefon: ano
 • internet: ano
 • elektronické zabezpečovací zařízení: ano.

 

Územní plán:

 • budovy byly postaveny v plochách VV – PLOCHY VÝROBY S MALOU ZÁTĚŽÍ
 • Hlavní využití:
  • pozemky staveb a zařízení pro výrobu, výrobní služby a skladování, jejichž vlivy nad hygienicky přípustnou mez se neprojevují vně objektů a nepřesahují území vymezené hranicí areálu
 • Přípustné využití:
  • stavby pro výrobu a výrobní služby
  • sklady a skladové plochy
  • stavby a zařízení potřebné pro provozní zajištění hlavního využití plochy
  • provozovny výrobních a nevýrobních aktivit v odpadovém hospodářství
  • pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně přiměřeného rozsahu veřejné zeleně
 • Podmíněně přípustné využití další stavby a zařízení za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních či skladových areálů, a že konkrétním projektovým řešením bude prokázáno zajištění odpovídající kvality jejich prostředí a dodržení závazných hygienických podmínek vyloučením negativních vlivů výrobních provozů na ně, zejména:
  • administrativní a správní budovy a soubory staveb zahrnující prostory pro výuku, stravování, přechodné ubytování, sportovní a zdravotnické účely, jejichž úhrnná zastavěná plocha nepřekročí 20 % výměry vymezené plochy,
  • maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy
  • fotovoltaické a jiné obnovitelné zdroje elektrické energie (mimo větrné elektrárny) za podmínky dočasného provozování a dočasného záboru ZPF a následné ekologické likvidace zařízení včetně rekultivace orné půdy
 • Nepřípustné využití jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, zejména:
  • stavby pro bydlení a ubytování, s výjimkou podmíněně přípustných forem
  • stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
  • skladování nebezpečných látek a nebezpečných odpadů v množství ohrožujícím okolí
  • větrné elektrárny.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

Poznámka: Prodej areálu proběhne formou prodeje 100 % obchodních podílů na odštěpené (zcela nové) společnosti, která vlastní pouze tyto nemovitosti a nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost.

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...