Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Provozní areál s administrativou a sklady v ulici Zlatá
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Provozní areál s administrativou a sklady v ulici Zlatá

okres Jablonec nad Nisou , obec Jablonec nad Nisou - zak.č. 9771Z GPS: 50°43'42.04''N, 15°10'51.74''E

Prodáme provozní areál sestávající ze zděných budov výrobního, skladového a administrativního charakteru, nacházející se v ulici Zlatá v rozšířeném centru města Jablonec nad Nisou.

Výměra pozemků 1 524 m2
Zastavěná plocha 850 m2
9 900 000 Kč nebo s vybavením a zásobami prodejny 10.500.000 Kč

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Zlatá č.p. 1865, okresní město Jablonec nad Nisou
 • vzdálenosti:
  • 1 km Magistrát města
  • 10 km nájezd na R35/E442 (exit 31)
  • 90 km Praha.

 

Stručný popis:

 • jedná se o bývalý areál Nisasport, nadále užívaný k podnikání
 • areál sestává z několika zděných objektů zahrnujících provozní, skladové a administrativní plochy:
  • hlavní třípodlažní budova s podkrovím a částečným podsklepením (zahrnuje podnikovou prodejnu a prostory pro lehkou výrobu v přízemí, dále pak mnoho kanceláří v patrech) o zastavěné ploše 420 m2
  • dvoupodlažní skladový objekt o zastavěné ploše 260 m2
  • dva menší přízemní sklady o celkové zastavěné ploše 85 m2
  • zastřešená rampa, přístavky o celkové zastavěné ploše 90 m2
 • vjezd do dvora je buď z ulice Zlatá nebo z ulice V Luzích
 • plochy, které nevyužívá přímo vlastník, jsou pronajímány třetím osobám (firmám)
 • před objektem je parkování přímo v ulici Zlatá
 • vzhledem k charakteru hlavní stavby a i vzhledem k územnímu plánu je objekt vhodný k přestavbě na bytový dům.

 

Pozemky:

 • celková výměra užívaných pozemků 1.524 m2
  • z toho zastavěná plocha 850 m2
 • část areálových (užívaných) pozemků je ve vlastnictví České republiky s tím, že užívání je zajištěno nájemní smlouvou; je také možné jednat o odkoupení pozemků do vlastnictví.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V
 • pitná voda: městský řad
 • plyn: městský řad
 • kanalizace: městský řad
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, plynová kotelna
 • telefon: ano
 • internet: ano
 • elektronické zabezpečovací zařízení: ano.

 

Územní plán:

 • plochy BM – plochy bydlení městské
 • přípustné využití
  • bydlení - rodinné domy, bytové domy
 • podmíněně přípustné využití
  • specifické bydlení - domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou,
  • domy smíšené funkce
  • rodinná rekreace a chalupy
  • zahrádky, zahrádkové osady
  • občanské vybavení - základní
  • občanské vybavení - sport a rekreace - základní
  • drobné podnikání
  • vrátnice, sociální, hygienická a technologická zařízení
  • skleníky, hospodářské přístřešky pro drobnou pěstitelskou činnost
  • dopravní vybavení - zejména parkovací objekty OA
  • liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s bydlením a nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel - hlavní využití
  • pokud bude prokázána přiměřenost dopadů záměru ve vztahu k hlavnímu využití vymezené plochy z hlediska:
   • významu v širším území
   • narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
   • zátěže území - kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu
   • vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů.

 

Záplavové území:

 • nemovitosti se nenacházejí v žádném záplavovém území.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...