Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej aktualizováno Rozlehlý a kompletně zasíťovaný provozní areál o celkové výměře 13.553 m² užívaný pro výrobu ocelových konstrukcí a jako sídlo stavební firmy
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Průmyslový areál o výměře 13.553 m² užívaný pro výrobu ocelových konstrukcí a jako sídlo stavební firmy

okres Ústí nad Orlicí , obec Vysoké Mýto - zak.č. 9753 GPS: 49°57'21.34''N, 16°8'40.22''E

Prodáme rozlehlý a zasíťovaný areál o celkové výměře 13.553 m², nacházející se ve Vysokém Mýtě, ulici Pod Nádražím, užívaný pro výrobu ocelových konstrukcí a jako sídlo stavební firmy.

Výměra pozemků 13 553 m2
Zastavěná plocha 3 800 m2
21 000 000 Kč formou prodeje 100 % obchodních podílů společnosti, která nemovitosti vlastní

Máte-li zájem o zaslání následujících dokumentů, pak nás kontaktujte:

 • Trasa plánované dálnice D35
 • Plán areálu a sítí
 • Územní plán.

 

Poznámka: Prodej nemovitostí proběhne formou prodeje 100 % obchodních podílů na odštěpené (nové) společnosti, která vlastní pouze tyto nemovitosti a nevykonává jinou podnikatelskou činnost.

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • vjezd pro OA a menší NA z ulice Pod Nádražím
 • vjezd pro kamiony z ulice Průmyslová
 • vzdálenosti:
  • 1.200 m centrum města
  • 400 m silnice E35
  • cca 2.000 m plánovaný sjezd z D35.

 

Stručný popis areálu:

 • nachází se v severní části města, vedle vlakového nádraží v ulici Pod Nádražím
 • je dobře dopravně dostupný i pro kamiony
 • přístup dvěma bránami – pro osobní automobily a malé nákladní automobilu je z ulice Pod Nádražím, přístup pro kamiony zezadu, z ulice Průmyslová
 • je celý oplocen
 • byl původně využíván pro výrobu ocelových konstrukcí a jako sídlo stavební firmy
 • je napojen na veškeré inženýrské sítě
 • nachází se zde celá řada staveb značně odlišného charakteru.

 

Stručný popis jednotlivých staveb (čísla staveb odpovídají číslům na plánu areálu v souborech ke stažení):

1) Ubytovna a jídelna

 • součástí pozemku p.č. 2544,
 • zastavěná plocha cca 210 m2,
 • budova ubytovny dvoupodlažní zděná, střecha valbová, krytina pálená taška
 • budova jídelny přízemní zděná, střecha sedlová, krytina trapézový plech.

2) Sklad paliva

 • na pozemku p.č. 2544,
 • není zapsána v KN,
 • zastavěná plocha cca 36 m2,
 • ocelová konstrukce opláštěná vlnitým plechem, střecha sedlová, krytina plech.

3) Sklad u vjezdu do areálu

 • na pozemku p.č. 2544,
 • není zapsán v KN,
 • zastavěná plocha cca 115 m2,
 • ocelová konstrukce opláštěná vlnitým plechem, střecha sedlová, krytina plech.

4) Výrobní hala a garáže

 • součástí pozemku p.č. 2545/2,
 • zastavěná plocha 377 m2,
 • stavba se skládá z jednolodní haly a garážové části,
 • hala zděná, střecha sedlová, krytina vlnitý eternit, garáže zděné, střecha plochá, povlaková krytina, součástí je otevřený přístřešek – nosná ocel. konstrukce, střešní krytina trapézový plech.

5) Vedlejší výrobní hala

 • součástí pozemku p.č. 2545/3,
 • zastavěná plocha 605 m2,
 • přízemní nepodsklepený objekt z plynosilikátových bloků, střecha sedlová, krytina vlnitý plech.

6) Hlavní výrobní hala

 • součástí pozemku p.č. 2545/5,
 • zastavěná plocha 1.323 m2,
 • přízemní objekt nepravidelného tvaru s dvoupodlažní administrativní částí,
 • nosná konstrukce haly ocelová, obvodové a štítové stěny vyzděné, střecha sedlová, krytina trapézový plech
 • v hale osazen mostový jeřáb 5.000 kg,
 • zezadu přistavěn sklad hotových výrobků – ocelová konstrukce s pultovou střechou, krytina trapézový plech
 • před budovou na zpevněném dvoře se nachází konzolový jeřáb 3.200 kg

7) Dřevěný sklad

 • součástí pozemku p.č. 2546/1,
 • zastavěná plocha cca 151 m2,
 • přízemní objekt, nosné zděné pilíře, opláštění vlnitý plech a dřevěná konstrukce, střecha sedlová, krytina vlnitý eternit.

8) Rodinný dům

 • součástí pozemku p.č. 2546/2,
 • zastavěná plocha cca 65 m2,
 • přízemní zděný nepodsklepený, střecha sedlová, střešní krytina plech, tvar střešní krytiny je podobný klasické keramické a betonové tašce.

9) Administrativní budova

 • součástí pozemku p.č. 2546/4,
 • zastavěná plocha 294 m2,
 • zděný dvoupodlažní nepodsklepený objekt, střecha sedlová, střešní krytina plech, tvar střešní krytiny je podobný klasické keramické a betonové tašce.

10) Skladová hala

 • na pozemku p.č. 2550/2 a 2549/1,
 • není zapsána v KN,
 • zastavěná plocha cca 240 m2,
 • přízemní montovaný objekt, ocelová konstrukce opláštěná vlnitým plechem, střecha sedlová, krytina plech,
 • hala stojí částí na pozemku v majetku Město Vysoké Mýto.

11) Mycí rampa

 • součástí pozemku p.č. 2550/5,
 • zastavěná plocha 341 m2,
 • Konstrukce betonová a ocelová se zpevněnou panelovou plochou.

12) Sklad hořlavin

 • součástí pozemku p.č. 2550/7,
 • zastavěná plocha 56 m2,
 • přízemní nepodsklepený zděný objekt, zdivo plynosilikát, střecha pultová, povlaková krytina.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

Pozemky:

 • celková výměra pozemků 13.553 m2
 • z toho:
  • zastavěná plocha 3.800 m2
  • zpevněné plochy cca 6.500 m2.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, vlastní trafo
 • pitná voda: městský řad
 • plyn: ANO
 • kanalizace: městský řad
 • vytápění: aktuálně bez vytápění.

 

Záplavové území:

 • nemovitosti neleží v žádném záplavovém území.

 

Územní plán:

 • Plochy smíšené výrobní – VS
 • Hlavní využití:
  • především pro drobnou řemeslnou výrobu a výrobní služby, nemají velké nároky na přepravu a negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů
 • Přípustné využití:
  • stavby a zařízení lehké výroby v malém rozsahu produkce a využívaných ploch
  • stavby a zařízení výrobních služeb a drobné řemeslné výroby
  • stavby a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl 
  • stavby a zařízení pro obchod jako součást areálu 
  • stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
  • stavby a zařízení pro skladování a manipulační plochy
  • trvalé stavební dvory
  • pro plochy dobývacího prostoru:
  • stavby a zařízení pro těžbu cihlářské suroviny
  • stavby a zařízení pro autobazary, autopůjčovny
  • stavby a zařízení pro administrativu jako součást areálu
  • stavby pro stravování zaměstnanců
  • stavby a zařízení pro hygienické a sociální zázemí zaměstnanců
  • stavby a zařízení technického a provozního vybavení 
  • stavby a zařízení pro nakládání s odpady
  • účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
  • stavby a plochy hromadné dopravy
  • odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů 
  • garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla
  • stavby a zařízení technické infrastruktury
  • zahradnictví
  • izolační zeleň
  • veřejná zeleň
  • veřejná prostranství
 • Nepřípustné využití:
  • stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí
  • stavby a zařízení pro obchod nad 4000 m2 prodejní plochy
  • stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních)
  • stavby a zařízení pro sport a rekreaci
  • stavby a zařízení pro školství, sociální péči, kulturu 
  • stavby a zařízení pro zemědělství.

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...