Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodáno Prodej výrobě skladovací haly (bývalé kotelny) o zastavěné ploše 561 m² s okolními pozemky
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Prodej haly (bývalé kotelny) o zastavěné ploše 561 m² se silným a úplným energetickým připojením

okres Trutnov , obec Vrchlabí - zak.č. 9732 GPS: 50°38'24.56''N, 15°36'24.30''E

Prodej výrobně skladovací haly (bývalé kotelny TESLA Vrchlabí) o zastavěné ploše 561 m² s pozemky o celkové výměře cca 2.850 m².

Výměra pozemků 2 850 m2
Zastavěná plocha 561 m2
prodáno

Stručný popis:

 • přízemní hala 12,0 x 38,0 m (konstrukční výška 8 m) s přístavkem,
 • nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s dozdívkou obvodového pláště z tvárnic,
 • v části haly vestavěno patro,
 • střecha pultová s mírným sklonem ze žebírkových panelů; střešní krytina živičná,
 • dispozice I. NP:
  • kotelna, velín, vodní hospodářství, mazutové hospodářství, sklad v přístavku,
 • dispozice II. NP:
  • rozvodna, 2 x sklad, kancelář, sociální zařízení,
 • předmětem prodeje jsou mimo haly i okolní pozemky o celkové výměře (včetně haly) cca 2.850 m2; přesná výměra bude určena oddělovacím geometrickým plánem (plánek předpokládaného dělení najdete mezi obrázky),
 • hala má výborné energetické připojení:
  • elektro aktuálně 300 A (možno zvýšit přivedením nového kabelu kanálem na 1 MW)
  • plyn středotlak
  • voda městská a technologická z vodojemu vlastníka
  • kanalizace
 • technologie kotelny není předmětem prodeje, resp. není zahrnuta v ceně.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, aktuálně 300 A
 • voda: obecní řad i technologická voda z vodojemu vlastníka
 • kanalizace: obecní řad
 • plyn: středotlak
 • vytápění: aktuálně bez vytápění.

 

Pozemky:

 • prodávané pozemky celkem cca 2.850 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem po oddělení pozemků)
  • z toho zastavěná plocha 561 m2.

 

Aktuální územní plán:

 • ZT - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
 • Význam plochy:
  • plochy zastavěné, zastavitelné a přestavbové.
 • Hlavní využití:
  • plochy technické infrastruktury se vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné, v ostatních případech se vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury v plochách jiného způsobu využití.
 • Přípustné využití:
  • pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení: vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodů; součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury,
  • stavby a pozemky pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností,
  • pozemky izolační zeleně.
 • Podmíněně přípustné využití (Pozn. za podmínky, že nebudou narušeny funkčnost systému a bezpečnost obsluhy):
  • stavby a pozemky zařízení pro správu a administrativu,
  • stavby a pozemky pro odstavování vozidel zaměstnanců (garáže, parkoviště, integrované ČSPH),
  • stavby a zařízení technického vybavení nadřazených systémů.
 • Nepřípustné využití:
  • vše, co není uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
 • Podmínky prostorového uspořádání:
  • nízkopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty,
  • účel zařízení pro správu a administrativu, podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch,
  • odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu,
  • z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků budou tyto plochy vymezovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, vybavení, sport a rekreaci, případně odděleny účinným pásem izolační zeleně,
  • tvar a objem staveb vyplývá z účelu – odkryté technologie, stožáry, tubusy,
  • připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů,
  • oplocení pozemků s bezpečnostní nebo izolační funkcí,
  • při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení,
  • budou respektována ochranná pásma podle zvláštních předpisů.

 

Realizace: Zajištění zájemce o koupi a zajištění realizace prodeje.

 

nahoru

Zpracovávám...