Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Pěkný menší ucelený výrobní areál s kompletním administrativním a sociálním zázemím
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Pěkný menší ucelený výrobní areál s kompletním administrativním a sociálním zázemím

okres Liberec , obec Příšovice - zak.č. 9615 GPS: 50°34'40.65''N, 15°5'19.89''E

Prodáme samostatný a oplocený areál, který je vhodný jako sídlo firmy, pro lehčí výrobu, montáž, vývoj apod. Areál je zcela funkční a budovy jsou ve velmi dobrém stavu.

Výměra pozemků 3 451 m2
Zastavěná plocha 1 485 m2
17 000 000 Kč cena k jednání, možnost koupě jen části areálu

Máte-li zájem o zaslání výkresů půdorysů výrobních objektů, pak nás kontaktujte.

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • obec Příšovice, okres Liberec
 • vzdálenosti:
  • 2 km sjezd/nájezd na dálnici D10/E65 (exit 67)
  • 5 km Turnov
  • 25 km Mladá Boleslav
  • 25 km Liberec
  • 65 km Praha
 • příjezd pro nákladní vozy bez omezení.

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný, kompletně zasíťovaný areál lehké výroby (původně sklářský průmysl, zaměstnáno až 170 pracovníků)
 • areál je užíván jako jeden funkční celek a zahrnuje administrativní budovu s bytem, výrobní haly, sklady, pomocné a dokončovací provozy, garáž, ČOV technických vod…
 • budovy jsou celkově ve velmi dobrém stavu
 • pozemky nádvoří jsou zpevněné
 • areál oplocen s uzavíratelnými bránami
 • před areálem vlastní parkoviště pro cca 40 osobních vozů
 • ve všech objektech elektronické zabezpečovací zařízení napojené na PCO, včetně kamerového systému.

 

Stručný popis staveb:

Administrativní budova:

 • původní vila majitele sklářského areálu
 • kompletně zrekonstruována a částečně dostavěna, užívána jako administrativní budova s jídelnou
 • zastavěná plocha 115 m2
 • zděný objekt, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími
 • dispozice:
  • suterén: šatna, sklady, technické místnosti
  • přízemí: jídelna, kuchyně (výdejna jídel), kancelář, plynová kotelna, průchod do výrobní části
  • 1. patro: kanceláře, sociální zázemí pro administrativní pracovníky
  • 2. patro (podkroví): byt (obývací pokoj s jídelnou, ložnice, kuchyně, koupelna, WC, chodba)
 • vlastní okruh ústředního topení s plynovým kotlem
 • elektronické zabezpečovací zařízení.

Hlavní výrobní objekt se sklady materiálu:

 • z části zrekonstruovaný a z části nově vystavěný objekt
 • zastavěná plocha 1.050 m2
 • přízemní objekt se ŽB konstrukcí s obezděním, bez podsklepení
 • střecha se světlíky, betonové podlahy, okna s dvojitým zasklením, vstup vraty ze dvora
 • odsávání, rozvody zemního plynu, rozvody tlakového vzduchu, elektronické zabezpečovací zařízení
 • objekt je členěn do různě velkých pracovních ploch dle potřeb původní sklářské výroby (část příček lze vybourat)
 • součástí objektu je sociální zázemí pro muže i ženy, vrátnice – vstup pro zaměstnance, vybavená kantýna, kompresorovna, dílny údržby, sklady materiálu, zboží a nástrojů
 • vlastní okruh ústředního topení s plynovým kotlem.

Provozní objekt:

 • zastavěná plocha 161 m2
 • zděný objekt se 2 nadzemními podlažími, bez podsklepení
 • střecha sedlová, se střešními okny
 • dispozice:
  • přízemí: prostory pro výrobu či skladování, v části garáž s roletovými vraty z ulice
  • 1. patro (podkroví): kanceláře, kuchyňka, sociální zázemí
 • elektronické zabezpečovací zařízení
 • vlastní okruh ústředního topení s plynovým kotlem.

Budova technické ČOV:

 • samostatný objekt stojící v prostoru dvora
 • pod podlahou bazén na technickou vodu
 • v objektu je umístěna funkční technologie pro čištění vody z broušení skla.

 

Pozemky:

 • celková výměra areálových pozemků 3.451 m2
  • z toho zastavěné plochy činí 1.485 m2
 • dvůr je vyasfaltován
 • parkoviště je zpevněno zatravňovací dlažbou.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, původně 800 A, nyní 250 A (možno zvýšit)
 • pitná voda: městský řad
 • technická voda: 2 kopané studny (17 m) a zásobní bazén na dvoře
 • plyn: městský řad, rozvody po areálu
 • kanalizace: městský řad, splaškové vody přes septik do řadu, dešťové vody do řadu, technická voda po přečištění v technické ČOV do řadu
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, 3 x plynový kotel
 • TUV: plynové bojlery
 • telefon: ano
 • internet: ano
 • elektronické zabezpečovací zařízení: ano, napojeno na PCO, kamerový systém
 • tlakový vzduch: 2 kompresory, zásobníky na vzduch, rozvody po areálu.

 

Územní plán:

Plochy smíšené výroby a služeb - VS

 • Hlavní využití:
  • plochy výroby a skladů bez ekologické zátěže
  • střední a velké podnikání v lehkém průmyslu bez dopadu na okolní zástavbu
  • plochy pro administrativu
 • Přípustné využití:
  • stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby
  • stavby pro administrativu a provoz
  • stavby související technické a dopravní infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury, komunikace)
  • pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky a podobně)
  • plochy odstavných a parkovacích stání
  • malé fotovoltaické elektrárny na střechách objektů
 • Nepřípustné využití:
  • stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím
 • Podmíněně přípustné využití:
  • trvalé bydlení správce, majitele staveb
  • Lokalita č. 22, 26: před zahájením územního a stavebního řízení budou vybudovány protipovodňové hráze
  • Lokalita č. 22: v jižní části bude zachována stávající vzrostlá Zeleň, nutné vyjádření orgánu ochrany přírody
  • Lokalita č. 3 má již vydané na část pozemku kolaudační rozhodnutí.
 • Podmínky prostorového uspořádání:
  • výšková regulace – haly přízemní objekty, administrativa doplňující vybavení objekty o 1–2 nadzemních podlažích s možností podkroví maximální výška 12 m
  • maximální koeficient zastavění pozemku – KZP = 0,70
  • intenzita využití pozemku - koeficient zeleně minimálně 0,30
  • lokalita č. 26 – na části pozemku p.č. 730/11 k.ú. Příšovice se v aktivní zóně nesmí umísťovat stavby s výjimkou nezbytných staveb dopravní infrastruktury. Rovněž zde není možné skladovat odplavitelný materiál a zřizovat oplocení.
 • Další podmínky využití:
  • omezení negativních vlivů provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek u okolních ploch pro bydlení

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...