Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej Pozemky o výměře až 40.000 m² (i po menších částech)
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Pozemky o výměře až 40.000 m² (i po menších částech)

okres Trutnov , obec Trutnov - zak.č. 9553 GPS: 50°35'43.91''N, 15°56'34.67''E

Prodej pozemků o výměře až 40.000 m² v Trutnově, k.ú. Libeč

Výměra pozemků 40 000 m2
600 Kč/m2 při prodeji celku; nebo 700 Kč/m² při prodeji po částech

Stručný popis:

 • ucelený soubor rovinatých pozemků bez zástavby o celkové výměře až 40.000 m2,
 • pozemky aktuálně určeny pro komerční zástavbu (lehký průmysl, logistika); v ÚP navržena změna na plochy smíšené obytné,
 • pozemky se nacházejí v blízkosti budoucí rychlostní komunikace směrem na Polsko (R11) a jsou tedy ideální pro komerční zástavbu,
 • v lokalitě již v minulosti probíhala výroba (na pozemcích původně stojící výrobní areál byl stržen a pozemky „uklizeny“),
 • veškeré sítě jsou dostupné na hranici pozemku,
 • přístup na pozemky přímo z hlavní veřejné komunikace,
 • Ideální lokalita pro komerční zástavbu,
 • pozemky je možno prodat jako celek nebo po menších částech cca 10.000 m2.

 

Lokalita:

 • okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú. Libeč,
 • železniční stanice Trutnov: 5 km,
 • budoucí rychlostní komunikace R11: 1 km,
 • hranice Polsko: 12 km,
 • Wroclav: 100 km,
 • Hradec Králové: 55 km.

 

Územní plán:

Aktuální stav:

 • Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
 • Hlavní využití:
  • průmyslová výroba lehkého průmyslu, řemeslná výroba a služby.
 • Přípustné využití:
  • stavby a zařízení pro lehký průmysl, řemesla a služby,
  • stavby pro administrativu,
  • stavby pro obchodní prodej,
  • stavby a zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu,
  • plochy zeleně.
 • Nepřípustné využití:
  • veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.
 • Podmíněně přípustné využití:
  • služební byty ve stavbách pro administrativu.
 • Podmínky prostorového uspořádání:
  • koeficient míry zastavění plochy KZP=0,90,
  • výšková hladina zástavby se stanovuje max. 12,0 m nad rostlý (okolní) terén,
  • výstavba nových objektů musí řešit parkovací a odstavná stání ze 100 % ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Navrhovaný stav (Plochy přestavby P3):

 • Plochy smíšené obytné – městské (SM)
 • Hlavní využití:
  • bydlení, provozování občanské vybavenosti a nerušící výrobní činnosti.
 • Přípustné využití:
  • bydlení v bytových domech,
  • stavby a zařízení pro kulturu, veřejnou zprávu,
  • stavby a zařízení pro administrativu,
  • stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby,
  • stavby hotelů a penzionů,
  • plochy veřejných prostranství,
  • plochy zeleně s městským mobiliářem.
 • Nepřípustné využití:
  • veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.
 • Podmíněně přípustné využití:
  • v přízemí, patře a podzemních podlažích bytových domů je možné umístit a provozovat zařízení pro vzdělávání a výchovu, obchodní prodej, služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, která nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v bytovém domě, vymezené ploše, svém okolí a jsou slučitelné s bydlením.
  • služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v přípustném využití,
  • stavby a zařízení pro výrobu, které svojí činností a provozem nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí a jsou slučitelné s bydlením,
  • zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které je možné provozovat v rodinném domě nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení v rodinném domě, vymezené ploše a svém okolí.
  • stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí.
 • Podmínky prostorového uspořádání:
  • koeficient míry zastavění plochy není stanoven,
  • výšková hladina zástavby se stanovuje 15,0 m nad rostlý (okolní) terén a nepřesáhne výškovou hladinu okolní zástavby,
  • u nových staveb a zařízení bude 50 % z celkové normové kapacity parkovacích a odstavných stání umístěno ve vlastním objektu,
  • zařízení pro vzdělávání a výchovu, obchodní prodej, služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu umísťovaná v rámci bytového domu, budou situována v přízemí, patře případně v podzemních podlažích a jejich provoz a činnost nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v bytovém domě, vymezené ploše i svém okolí.

 

 


*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
nahoru

Zpracovávám...