Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
pronájem Pronájem nebytových ploch ve zděné provozní budově
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Michal
602 475 006
michal.dedek@genera.cz

Pronájem nebytových ploch ve zděné provozní budově

okres Ústí nad Labem , obec Ústí nad Labem - zak.č. 9545-536 GPS: 50°40'18.41''N, 14°6'26.00''E

Pronajmeme prostory pro podnikání umístěné v přízemí až třetím patře v provozní budově ve velmi pěkném stavu.

Zastavěná plocha 648 m2
500 Kč/m2/rok bez DPH a energií

Stručný popis:

 • objekt původních centrálních šaten "č. 536"
 • celková zastavěná plocha 648 m2, půdorysné rozměry cca 43,0 x 15,0 m
 • vícepodlažní budova, kde nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s obezdívkou
 • 4 podlaží s centrálním schodištěm
 • vertikální manipulace mezi patry je možná pomocí zdvihacího zařízení o nosnosti 1.000 kg
 • v budově jsou k dispozici i kanceláře a sociální zázemí
 • u budovy je krytá rampa
 • velmi dobrý stav.

 

Územní plán:

 • plochy VL – plochy výroby a skladování, lehký průmysl

a) převažující účel využití

 • umístění a rozvoj výroby a skladových areálů

b) přípustné

 • zařízení lehké výroby a služeb druhu, jejichž vlastní i související činnost nemá zásadní dopady na okolní prostředí
 • sklady a skládky materiálu
 • motoristické služby všeho druhu včetně čerpacích stanic pohonných hmot
 • administrativa a správa, veřejné provozy
 • obchodní zařízení
 • odstavné plochy pro nákladní dopravu
 • sběrné dvory
 • nezbytná dopravní a technická infrastruktura

c) podmíněně přípustné

 • ostatní ubytovací zařízení
 • kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území

d) podmínky prostorového uspořádání

 • zastavěnost pozemku resp. areálu nepřesáhne 65%, tzn. min 35% výměry pozemků bude tvořit zeleň

e) nepřípustné

 • všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.

 

Záplavové území stoleté vody Q100:

 • nemovitosti leží mimo záplavové území stoleté vody Q100.

 

Energetická náročnost budovy:

 • G **)

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu. Současně ale upozorňujeme, že podle §7a, odst. (5) se na tyto nemovitosti nejspíše povinnost zpracovávat PENB nevztahuje.
nahoru

Zpracovávám...