Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Výrobní areál s administrativním a sociálním zázemím
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Výrobní areál s administrativním a sociálním zázemím

okres Jablonec nad Nisou , obec Jablonec nad Nisou - zak.č. 9235 GPS: 50°42'47.72''N, 15°10'7.21''E

Prodáme samostatný výrobní areál situovaný v Jablonci nad Nisou, který je vhodný pro drobnou výrobu, provozování služeb, obchodu nebo ke kompletní přestavbě na bytové účely.

Výměra pozemků 5 270 m2
Zastavěná plocha 1 550 m2
6 900 000 Kč

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Západní 71/2, okresní město Jablonec nad Nisou
 • vzdálenosti:
  • 8 km dálnice R35/E442
  • 20 km dálnice D10/E65
  • 2 km centrum Jablonec nad Nisou
  • 10 km Liberec
 • poblíž se nachází stadion Střelnice, atletická hala, rozhledna Petřín, Ski areál Dobrá Voda.

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný a velmi dobře zasíťovaný výrobní areál (elektro 3 x 400 A, plyn vysokotlak/středotlak)
 • výroba ukončena v roce 2019 - aktuálně probíhá stěhování výroby a technologie a vyklízení objektů
 • areál je tvořen souborem zděných provozních budov a montovaných skladů
 • budovy dnes tvoří jeden funkční celek, přičemž jsou poměrně členité na jednotlivá pracoviště
 • stav budov je průměrný až podprůměrný
 • areál disponuje volnými nezastavěnými plochami, nádvoří areálu je zpevněno
 • v areálu byla dlouhodobě provozována výroba v oblasti povrchové úpravy kovů (vlastník Galvanotechna, družstvo).

 

Pozemky:

 • celková výměra areálových pozemků cca 5.270 m2
  • z toho zastavěná plocha cca 1.550 m2
 • parkování je možné před areálem.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, jistič 3 x 400 A
 • pitná voda: městský řad + původní studna
 • zemní plyn: městský řad, vlastní regulační stanice vysokotlak -> středotlak
 • kanalizace: městský řad
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, plynová kotelna.

 

Územní plán:

 • PLOCHY SM2 – plochy smíšené městské
 • přípustné využití
  • nerušící výroba a nerušící výrobní služby
  • bydlení - rodinné domy, bytové domy
  • domy smíšené funkce
  • specifické bydlení - zejména domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
  • občanské vybavení – základní
  • občanské vybavení - sport a rekreace - základní
 • podmíněně přípustné využití
  • občanské vybavení - vyšší
  • občanské vybavení - sport a rekreace - vyšší
  • technologické parky pro vědu a výzkum, logistická centra, autobazary
  • drobné podnikání
  • technické služby obce
  • správa, údržba, ubytování správce/majitele plochy, vrátnice, sociální, hygienická a
  • technologická zařízení
  • dopravní vybavení - zejména veřejná parkoviště a parkovací objekty OA, přestupní místa popř. terminály VOD (MHD a dálkové dopravy), vozovny, autobusové opravny, hromadné garáže vozidel nad 3,5 t, čerpací stanice pohonných hmot, železniční vlečky, tramvajové trati, areály údržby komunikací
  • zemědělská výroba
  • zahradnictví, skleníkové areály
  • nakládání s odpady - pouze sběr a výkup odpadů
  • liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů
 • podmínky prostorového uspořádání
  • velikost stavebního pozemku: individuální posuzování dle účelu a konkrétních podmínek v území
  • IZP a IOZ: individuální posuzování dle účelu stavby a konkrétních podmínek v území
  • SM2 - výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví
  • SM3 - výšková hladina zástavby: max. 3 NP + 1 podkroví
  • SM4 - výšková hladina zástavby: max. 4 NP + 1 podkroví
  • odstavení vozidel řešit pro plnou kapacitu normového počtu stání na vymezené ploše; v odůvodněných případech na plochách stabilizovaných smluvně zajistit na dostupných plochách, jejichž podmínky pro využití a uspořádání to umožňují.

 

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...