Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Pozemky pro výrobu a skladování
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Michal
602 475 006
michal.dedek@genera.cz

Pozemky pro výrobu a skladování o výměře 34.517 m²

okres Liberec , obec Český Dub - zak.č. 92342019 GPS: 50°40'11.26''N, 15°0'0.18''E

Prodej průmyslových pozemků, které jsou územním plánem určené pro výrobu a skladování.

Výměra pozemků 34 517 m2
300 Kč/m2

Stručný popis:

 • ucelený soubor průmyslových pozemků o celkové výměře 34.517 m2
 • pozemky leží v průmyslové zóně Českého Dubu II – Klebrda
 • vjezd na pozemky z ulice Řídícího učitele Škody
 • v územním plánu města jsou vedeny jako plochy VL – výroba a skladování, lehký průmysl
 • pozemky jsou svažité, nyní probíhá rovnání pozemku 
 • max. výška stavby: 10 m.

 

Dopravní dostupnost:

 • pozemky jsou situovány vedle hlavní příjezdové komunikace č. II/278, která spojuje Český Dub a Hodkovice nad Mohelkou
 • vzdálenosti:
  • 9 km k dálnici R35/E442 (exit 35, Hodkovice nad Mohelkou)
  • 20 km Liberec
  • 35 km Mladá Boleslav
  • 80 km Praha
 • příjezd i pro kamiony bez omezení.

 

Územní plán:

 • VL – výroba a skladování – lehký průmysl
 • hlavní využití:
  • průmyslová výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu
 • přípustné využití:
  • pozemky staveb lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby
  • pozemky staveb pro skladování
  • pozemky staveb zemědělské výroby rostlinné
  • pozemky staveb pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory)
  • pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
  • plochy zeleně a vodní plochy
  • fotovoltaické elektrárny
 • podmíněně přípustné využití:
  • bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební by ty, bydlení majitelů a správců)
  • pozemky staveb občanské vybavenosti komerčního charakteru (mimo objektů občanské vybavenosti pro rekreační ubytování, pro sport a kulturu) za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití
 • nepřípustné využití:
  • stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
 • podmínky prostorového uspořádání:
  • hmotový a architektonický výraz objektů bude podřízen jejich zapojení do okolního prostředí, zejména pak bezkoliznímu působení v dálkových pohledech
  • max. výška stavby: 15 m od úrovně PT
  • max. zastavěnost 70 %.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie:
  • vysoké napětí 35 kV, na vedení možno připojit až 4 MW
  • vysoké napětí 22 kV, vedle pozemku trafostanice 400 KVA (toto vedení aktuálně vede přes pozemek a v řešení je jeho přeložka na okraj pozemku)
 • voda: městský řad
 • plyn: městský řad, středotlak i vysokotlak
 • kanalizace: výstavba vlastní ČOV
 • telekomunikace: u pozemku.

 

Český Dub – statistické údaje:

 • statut: Město
 • katastrální výměra: 2.257 ha
 • počet obyvatel: 2.928
 • pošta: Ano
 • škola: Ano
 • zdravotnické zařízení: Ano
 • policie: Ano.

 

 

Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
nahoru

Zpracovávám...