Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Výrobní a skladový areál
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Výrobní a skladový areál

okres Chrudim , obec Horní Bradlo - zak.č. 10001 GPS: 49°48'11.52''N, 15°44'14.23''E

Prodej samostatného výrobně skladovacího areálu s celkovou podlahovou plochou přes 3.000 m² a pozemky o celkové výměře 6.369 m².

Výměra pozemků 6 369 m2
Podlahová plocha 3 000 m2
5 000 000 Kč cena k jednání

Stručný popis areálu:

 • samostatný, oplocený výrobně skladovací areál v obci Horní Bradlo,
 • naposledy byl používán pro uměleckou sklářskou výrobu,
 • současná výroba byla ukončena,
 • v areálu se nachází:
  • hlavní provozovna,
  • bývalý sklad skleněné suroviny.

 

Hlavní provozovna:

 • hlavní provozovna je tvořena dvěma plně vzájemně propojenými, ale stavebně odlišnými budovami – původní sklářskou hutí a později přistavěnou výrobně skladovací budovou,
 • původní sklářská huť je přízemní zděná budova se sedlovou střechou,
 • výrobně skladovací budova je zděná budova s plochou střechou s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, která byla k původní huti dodatečně přistavěna,
 • obě budovy jsou nyní plně funkčně i energeticky propojené a v KN zapsány jako jediná stavba,
 • celková podlahová plocha (bez sklepu) 3.012 m2,
 • dispozice podlaží:
  • 1. PP: kotelna a rozsáhlá uhelna
  • 1. NP: 
   č. název - účel m2
   1 chodba se schodištěm 23,31
   2 šatna ženy 18,62
   3 sociální zařízení ženy 15,96
   4 malírna 351,39
   5 smáčírna 57,24
   6 sušárna smáčírny 72,63
   7 přípravna pro smáčírnu 25,80
   8 dokončovací práce 40,32
   9 zádvaří rampa 6,89
   10 nákladní výtah 3,24
   11 stříbřírna 74,22
   12 sušárna stříbřírny 64,74
   13 kartonáž 98,52
   14 kartonáž 28,08
   15 ČOV s Ag 26,64
   16 mezisklad suroviny 30,90
   17 chodba 12,96
   18 chodba - příjem 32,44
   19 foukárna 2 129,18
   20 foukárna 1 147,15
   21 zádveří 4,00
   22 šatna muži 32,70
   23 chodba 12,60
   24 šatna ženy 29,12
   25 šatna ženy 16,53
   26 sociální zařízení ženy 25,37
   27 sociální zařízení muži 10,67
   28 sociální zařízení muži 13,68
   29 příruční sklad barev 23,52
   30 příruční sklad barev 25,94
   31 sklad hořlavých kapalin 24,01
   32 vyvíječ benzinových par 4,00
   33 chodba - ohřívač oleje 6,70
   34 dmychadla 10,62
   35 strojovna vzduchotechniky 11,84
   celkem   1 511,53
  • 2. NP:
   č. název - účel m2
   1 chodba se schodištěm 23,97
   2 kancelář 13,57
   3 jídelna 101,30
   4 kancelář 20,85
   5 vzorkovna 12,67
   6 sociální zařízení ženy 7,26
   7 sociální zařízení muži 12,04
   8 kancelář 28,00
   9 sklad hotových výrobků 541,99
   10 nákladní výtah 3,24
   11 strojovna vzduchotechniky 82,54
   12 půdní prostor 380,30
   13 půdní prostor 203,31
   14 půdní prostor 69,49
   celkem   1 500,53
 • obě podlaží jsou propojená schodištěm a nákladním výtahem s nosností 500 kg,
 • v budově je kompletní a rozsáhlé sociální zázemí pro zaměstnance,
 • hlavní provozovna je vytápěna kotlem na TP, který je za hranicí živostnosti.

 

Bývalý sklad skleněné suroviny:

 • jedná se o přízemní zděnou budovu se sedlovou střechou,
 • technický stav budovy je velice špatný – narušené konstrukce, propadlá střecha.

 

Inženýrské sítě v areálu:

 • elektrická energie: 230/400 V,
 • voda: městský řad,
 • kanalizace: 2 x septik,
 • plyn: NE,
 • vytápění: centrální kotlem na TP, kotel za hranicí životnosti.

 

Územní plán:

 • VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA (VD)
 • Hlavní využití:
  • stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a skladování, kde negativní důsledky nepřesahují hranici areálů.
 • Přípustné:
  • služby mající charakter výroby, skladování, stavby pro servis a opravny,
  • objekty administrativní, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory,
  • dopravní a technická infrastruktura, plochy zeleně,
  • služební byty a RD správců a majitelů zařízení,
  • zeleň veřejná a ochranná.
 • Nepřípustné:
  • veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na obec,
  • veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých životních podmínek překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech a překračují hranici plochy pro výrobu a skladování.
 • Prostorové uspořádání:
  • výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem,
  • intenzita využití – koeficient zastavění (poměr zastavěných a zpevněných ploch k ploše stavebního pozemku) max. 70%.

 

Energetická náročnost budovy: G **)

 

 


*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...